Sementskolen

Norcem arrangerer jevnlig en kursserie vi har kalt Sementskolen. Fra april til september i 2022 er det planlagt 13 arrangementer fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Det faglige innholdet vises under, og foredragsholderne er regionsjef og Norcem FoU ved Tor-Magnus Zachariassen og Tom I. Fredvik.

Til høyre på siden finner du nedlastbart program for hvert arrangementssted. Nedlastbart kompendium blir lagt ut rett før arrangementet finner sted. 

Faglig innhold: 

1 - Innledning

Velkommen og innledning v/ regionsjef
      •    Nytt fra regionen
      •    Status for sement-, flygeaske- og betongmarkedet 
      •    CO2-prising og påvirkning på sement og betongindustrien

2 - Betongteknologi 

Norcems sementer og flygeasker  
      •   Tekniske egenskaper og bruksbetingelser iht. NS-EN 206+NA og Prosesskode 2
Effekt av ulike variasjoner på betongens luftinnhold og konsistens
      •    Varm sement 
      •    Flygeaske med varierende finhet og karboninnhold  

15 min    Pause

Kalkutslag
      •  
  Mulige årsaker
      •    Fullskalaeksempler
      •    Hvordan hindre kalkutslag
      •    Fjerning av kalkutslag 

Nye standarder, publikasjoner og vegnormal
      •  
  Revisjon av nasjonalt tillegg til NS-EN 206
      •    Ny standard på naturlig pozzolan og naturlig kalsinert pozzolan til betongproduksjon
      •    Revisjon av NB publikasjoner
      •    Revidert vegnormal N400 Bruprosjektering

Herdeteknologiplakat

Hett22 – nytt herdeteknologiprogram som erstatter Hett97 i 2022
   
   •    Demonstrasjon

15 min    Pause

3 – Bærekraft

Lavkarbonbetong 
      •    Regelverk
      •    Typisk beste lavkarbonklasser som kan oppnås
      •    Endringer i tekniske egenskaper ved bruk av ekstra flygeaske
Brevik CCS 
      •    
Kort beskrivelse av CCS prosjektet og fremdriftsstatus
      •    Effekt av CCS på klimagassutslippet til sement og betong
Fremtidens sementer 
  
    •    IND CEM II/A-L
      •    «STD-P» og «ANL-P» med naturlig pozzolan fra Island

4 - Avslutning

Oppsummering og avslutning v/ Regionssjef

Dr. Tom Fredvik

Teknisk sjef

Norcem AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge

Tor Magnus Zachariassen

Betongteknolog

Norcem AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge

Downloads