FoU-avdelingen

Norcem FoU har ansvar for å utvikle Norcems sementprodukter. Et hovedmål er å utvikle miljøvennlige produkter av høy kvalitet som er godt tilpasset norske og nordiske forhold. Norcem FoU er også i stor grad involvert i FoU-prosjekter og bransjeprosjekter med siktemål å utvikle norsk betongteknologi og styrke betongfaget i Norge.

Prosjektene drives enten på egenhånd eller i nært samarbeid med kundene (betongprodusenter, entreprenører, byggherrer), andre materialleverandører (tilsetningsstoff, tilslag), sementfabrikkene, forskningsinstitutter, universitet/høyskoler, konsulenter og offentlige myndigheter i inn- og utland.

Norcem FoU er videre ansvarlig for utførelse av teknisk service overfor Norcems kunder. Se også kvalitetsdata

Standardisering og bransjesamarbeid

Avdelingen ivaretar noen av Norcems og betongbransjens interesser innenfor standardisering og bransjesamarbeid. Eksempler på pågående aktiviteter nasjonalt og internasjonalt:

  • Deltagelse i diverse publikasjonsarbeid i regi av Norsk Betongforening.
  • Deltakelse i Miljøkomiteen og Fagkomiteen, Norsk Betongforening
  • CEN/TC51/WG12/TG5 (Performance Related Test Methods)
  • CEN/TC104/WG18 (Specification of Ground Calcium Carbonate as an addition to Concrete)

Dr. Knut Ose Kjellsen

FoU-sjef

Norcem AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge

Sigrun Kjær Bremseth

Senioringeniør

Norcem AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge

Petter Thyholdt

Senioringeniør

Norcem AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge

Tor Magnus Zachariassen

Betongteknolog

Norcem AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge

Dr. Tom Fredvik

Teknisk sjef

Norcem AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge

Johan M Dalene

Prosjektleder

Norcem AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge

Ingrid Vik Jondahl

Senioringeniør

Norcem AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge

Lokasjoner

Mer info ved å klikke på pinnene

Generell info om sementkvalitet

Om sementkvalitet

Norcem Kvalitetsdata

Les mer

SementSkolen

Om sementskolen