Sement for et bærekraftig samfunn

Norcem er en av Norges største byggematerialprodusenter. Vi produserer og markedsfører sement, og tilbyr FOU-basert kunnskap om bruk av sementbaserte produkter. Sement er hovedingrediensen i betong som er grunnlaget for bærekraftige bygg og anlegg og velfungerende infrastruktur. Norcem er en moderne og høyteknologisk bedrift innenfor prosessindustrien, og vi arbeider for redusert klimapåvirkning fra byggebransjen sett i et livsløpsperspektiv.

Fabrikkbilde 20 Kjøpsvik Storsekk. Norcem AS Kjøpsvik Storsekk

Norcem står for kvalitet, kunnskap og bærekraft. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle våre produkter. Produktkvalitet og gode, miljømessige løsninger er vår rettesnor. 

Norcem Brevik. Blå himmel og grå betong.

Norcem og HeidelbergCement har utviklet planer om et fullskala karbonfangstanlegg ved sementfabrikken i Brevik.   

Siste del i studiefasen av Norcems karbonfangstanlegg har startet
Norcems karbonfangstprosjekt har målet i sikte
Et steg i riktig retning for karbonnøytral betong
13. september 2018

Siste del i studiefasen av Norcems karbonfangstanlegg har startet

Fra oppstartsmøtet i brevik 12092018
Norcem startet i går forprosjekteringsstudien til karbonfangstanlegget i Brevik. Sammen med underleverandører er målet å levere en detaljert prosjektrapport innen august 2019.Forprosjekteringsstudiets mål er å kvalitetssikre prosjektet og levere et forsterket estimat på teknologi og kostnader, og dermed redusere usikkerheten.  Prosjektet som nå er iverksatt vil bli ferdig og overlevert til Gassnova i august 2019. Deretter vil det bli en tredjepartsvurdering, før regjeringen vil komme med innstilling til Stortinget om å eventuelt realisere karbonfangstprosjektet. Ser frem til neste fase Per...
18. juni 2018

Norcems karbonfangstprosjekt har målet i sikte

CO2Fangst_ill_ccs.
På fredag godkjente Stortinget finansieringen av forprosjekteringsstudien til Norcems karbonfangstanlegg i Brevik. Målet med forprosjektet er å få en detaljert oversikt for å kunne fatte en beslutning om investering i prosjektet. Studien vil være ferdig i slutten av august i 2019. Deretter vil det bli en tredjepartsvurdering, før regjeringen vil komme med innstilling til Stortinget om å realisere prosjektet. Hvis det foreligger en investeringsbeslutning våren 2020, så vil prosjektet gå inn en treårig byggefase.Verdens første sementfabrikk med fullskala karbonfangst kan dermed være i drift fra...
15. mai 2018

Et steg i riktig retning for karbonnøytral betong

Norcem_Brevik.
Regjeringen har i dag lagt fram forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB). Som en del av dette er også videreføring av det norske karbonfangstprosjektet blitt inkludert i budsjettet.