Sement for et bærekraftig samfunn

Norcem er en av Norges største byggematerialprodusenter. Vi produserer og markedsfører sement, og tilbyr FOU-basert kunnskap om bruk av sementbaserte produkter. Sement er hovedingrediensen i betong som er grunnlaget for bærekraftige bygg og anlegg og velfungerende infrastruktur. Norcem er en moderne og høyteknologisk bedrift innenfor prosessindustrien, og vi arbeider for redusert klimapåvirkning fra byggebransjen sett i et livsløpsperspektiv.

NB! Vi har nylig oppdatert vår hjemmeside, og det kan fortsatt finnes enkelte feil og mangler. Vi jobber med å rette disse, og beklager de ulempene dette kan medføre. 

Nyheter fra Norcem

Norcems produkter

Les mer om produktene

Miljø & bærekraft

Bærekraft

Jobbe hos oss ?

Les mer

Norcem og karbonfangst

Les mer om CCS

Hvordan lages sement?

Snurr film