Norcem Kjøpsvik

Norcem Kjøpsvik har en årsproduksjon på omlag 0,5 millioner tonn sement og har ca 150 ansatte. Fabrikken ligger i Tysfjord kommune i Nordland. 

Norcem Kjøpsvik er verdens nordligste sementfabrikk, og produserer sement for det norske markedet samt til eksport. Fabrikken ble etablert i 1918, og har vært gjennom flere moderniseringer og ombygninger. Dagens fabrikk er hjørnesteinsbedrift i Kjøpsvik og begyggelsen er bygd opp rundt fabrikken. 

Kalksteinsressursen til fabrikken ligger rett utenfor Kjøpsvik sentrum. Kalksteinen knuses i eget knuseverk i utkanten av bruddet og fraktes i tunnel ned til fabrikken. De senere år er det gjort større investeringer for å redusere utslipp av støv og ulike gasser, samtidig som andelen alternativt brensel har blitt økt kraftig.

Norcem Kjøpsvik

Adresse: Behrens vei 15, 8590 Kjøpsvik
Telefon: 75 78 50 00
Epost: kjopsvik@norcem.no

 

Kontaktpersoner:

Fabrikksjef:Klaus Hvassing
HR Manager:Kjell-Hugo Solheim
Gruvesjef:Lisbeth Storhaug
Produksjonssjef:Tom Nordal
Vedlilkeholdssjef:Hassan Alamien
Ytre mijlø:Annika Steien

Utsikt Kjøpsvik

Utsikt er Kjøpsviksfabrikkens informasjonsblad til naboer. Her finner du de seneste utgavene.

Utsikt Kjøpsvik 2014-1 (PDF, 436.62 KB)

Lokasjoner

Klikk på kartnålene for mer informasjon