Norcem og CO2-fangst

Verden har mange tusen energi- og industrianlegg som slipper ut store mengder CO2. For mange av dem er fangst, transport og lagring av CO2 (CCS) den eneste løsningen for å bli utslippsfrie. Uten CCS er det urealistisk å nå målene i Parisavtalen. Norcem har en visjon om null utslipp av CO2 fra betongprodukter, sett over et livsløpsperspektiv, innen 2030. For å oppnå visjonen må vi også klare å fange CO2 fra sementproduksjonen. 
Norge og Norcem viser lederskap innen CO2-fangst og -lagring, og har samarbeidet tett med institusjoner og fagmiljøer om alt fra forskning og  konseptstudier til arbeidet med fullskala håndtering av denne helt nødvendige klimateknologien. Norcem Brevik er ett av tre mulige norske anlegg som kun er noen Stortingsvedtak unna realisering, og vi vil - dersom Stortinget velger oss - bli verdens første sementfabrikk med fullskala CO2-fangst. 

Ved å starte denne videoen, vil YouTube plassere en informasjonskapsel i din nettleser som tillater YouTube å gjenkjenne deg når du sist besøkte YouTube, eller en annen hjemmesider som innehar integrert YouTube-innhold.  Du kan slette informasjonskapselen til enhver tid fra nettleseren din. Du finner mer informasjon om prosesseringen av din data hos YouTube, på YouTube sine hjemmeside.

Se her hvordan fangsten kan foregå.