Sementproduksjon og CO2

Betong er verdens vanligste byggemateriale. Det er så fleksibelt, sterkt og praktisk at vi bruker helt ufattelige mengder av materialet på verdensbasis. Den viktigste ingrediensen i betong er sement, og verdens totale sementproduksjon var i 2016 ca 4,2 milliarder tonn.
Sement  lages ved å brenne kalkstein sammen med for eksempel kvarts og skifer. Blandingen knuses og varmes opp i store, roterende ovner på rundt 1450 grader Celsius. Da får du klinker som så males sammen med gips og blir til sement. 
 

Fabrikkbilde 23 Kjøpsvik Klinker. Norcem AS Kjøpsvik Klinkerkuler
Norcem AS Kjøpsvik Klinkerkuler

Kalkstein er rett og slett massevis av små forsteinede og sammenpressede koraller og bløtdyr som levde i havet for mange millioner år siden. Alle disse dyrene består blant annet av karbon, så kalksteinen er satt sammen av blant annet karbon og oksygen. Når kalkstein varmes opp, settes det i gang en kjemisk prosess som kalles kalsinering, hvor CO2 brennes bort fra kalksteinen.  Mesteparten av utslippene fra sementindustrien kommer fra kalsineringsprosessen, resten av kommer fra oppvarming av ovnene og transport. Ved sementproduksjon slippes det ut store mengder CO2, omtrent 1 tonn CO2 per tonn klinker hvis ingen tiltak blir iverksatt. Rundt 40 prosent kommer fra forbrenning av drivstoff, finmaling mv., og 60 prosent fra dekarbonisering av kalkstein for å danne klinkermineraler.

En måte å redusere CO2-utslippene på er å erstatte deler av klinkeren med andre materialer, slik som slagg, kalksteinpulver, flygeaske, silikastøv og naturlige pozzolaner. Type erstatningsmaterialer avhenger av tilgjengelighet (mengde, pris og transportmuligheter), og avhenger derfor av sementfabrikkens geografiske beliggenhet.

Det kombinerte utslippet fra den globale sementindustrien blir anslått til å være rundt fem prosent av totalt CO2-utslipp - på tvers av alle industrier og sektorer.

Her ser du hva som foregår i Norcem Breviks gruver