Forslag til reguleringsplan og konsekvensanalyse

I henhold til vedtak i Porsgrunn bystyre 05.03.2015 er planarbeidet avgrenset til endret råvareforsyning til Norcem Brevik alternativ 0+ i planprogrammet. Av den grunn er reguleringsplanområdet redusert til kun å gjelde Norcems arealer øst for Breviksvegen. 

For å få overensstemmelse mellom reguleringsplanens navn og innhold endres plannavnet til Dalen næringsområde (Norcem). Hovedelen av området er i dag uregulert.

Som følge av planens reduserte omfang og ønske fra Porsgrunn kommune, videreføres planarbeidet som en detaljregulering etter plan- og bygningsloven § 12-3.


Dokumentoversikt
DokumentnavnUtarbeidet av
Plankart (PDF, 1.45 MB)
Hjellnes Consult
Hjellnes Consult
Planbeskrivelse (PDF, 3.96 MB)
Hjellenes Consult
Sammenstilling motmelding (PDF, 261.38 KB)
Hjellenes Consult
Hjellnes Consult
Trafikkanalyse (PDF, 2.04 MB)
Hjellnes Consult
Landskapsanalyse (PDF, 3.27 MB)
Hjellnes Consult
Norconsult
Norconsult
Utslipp til luft (PDF, 3.09 MB)
SINTEF Molab
Naturmangfold på land (PDF, 4.35 MB)
Biofokus
Telemark Fylkeskommune
ROS-analyse Sjø (PDF, 1.3 MB)
Norconsult
Norconsult
Norconsult
Nautisk sikkerhet (PDF, 2 MB)
Norconsult
Norconsult
Utslipp til resipient (PDF, 4.04 MB)
Norconsult
ROS-analyse Land (PDF, 7.33 MB)
Hjellnes Consult

Jorunn Gundersen

KHMS-sjef
Tlf: 
35 57 22 05
Norcem AS
Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge