Oppdatert Standardsement FA

Justeringen av Norcem Standardsement FA innebærer at Miljøvaredeklarasjonen er forbedret, ved at CO2-utslippet er blitt redusert, forteller FoU-sjef Knut O Kjeldsen. 

3. oktober startet produksjonen av den oppdaterte Standard FA-sementen. Den nye Standardsement FA Brevik får redusert klimagassutslipp fra 582 til 573 kg pr. tonn, og Standardsement FA Kjøpsvik fra 625 til 616 kg pr. tonn. -Det reduserte karbonavtrykket er hovedårsaken til utviklingen av den nye Standard FA-sementen, sier Knut Kjellsen, 

Umerkelige endringer i bruksegenskapene

Den nye sementen vil fremdeles være en CEM II/B-M 42,5R, men av typen CEM II/B-M (V-L) 42,5 R iht. NS-EN 197:2011. Produktdatablad, Ytelseserklæring, Sertifikat, Sikkerhetsdatablad,  EPD og akseptbrev fra Kontrollrådet finnes på www.norcem.no. Bruksegenskapene er minimalt påvirket, og de fleste brukere vil neppe merke noen forskjell.

Endringer i bruksbetingelser

Det er imidlertid noen endringer i bruksbetingelser som brukerne må kjenne til:

•    Største masseforhold i bestandighetsklasse M60 skal reduseres fra 0,54 til 0,53. Imidlertid vil sementen ha noe redusert vannbehov i M60 i forhold til dagens Standardsement FA. Vi forventer derfor at det i de fleste tilfeller kan anvendes tilsvarende sementmengde som tidligere i M60.

•    Ved bruk av ekstra tilsatt flygeaske i betongen foreligger det foreløpig ikke aksept for utvidede bruksbetingelser i bestandighetsklassene MF45 og MF40. Det forventes at dette er på plass innen ½ år.

•    Sementen kan i utgangspunktet ikke brukes der det er krav til bindemiddel i sulfatholdig miljø, SuR1 og SuR2 iht. NS-EN 206+NA fordi innholdet av kalksteinsfiller overstiger 5%. Men dersom det tilsettes flygeaske sammen med nye Standardsement FA slik at innholdet av kalksteinsfiller kommer under 5% av totalt bindemiddelinnhold, kan nye Standardsement FA brukes i SuR klassene. Alternativt kan Anlegg FA brukes siden kalksteinsfillerinnholdet er under 5% i denne sementen.

 

Dr. Knut Ose Kjellsen

FoU-sjef

Norcem AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge

Sigrun Kjær Bremseth

Senioringeniør

Norcem AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge

Standardsement FA

Om Standardsement FA