Klageskjema for Norcem og Renor

Har du gjort observasjoner eller opplevd hendelser som du mener skyldes vår virksomhet i Brevik og som du ønsker å klage på eller melde fra om? Da kan du fylle ut skjemaet under. 

Gjelder klagen skip som anløper Grenland havn, så har de sitt klageskjema her.

Klagen vil bli registrert i vårt system, og du skal få et svar så snart vi har fått sett på din henvendelse. Om du ønsker svar på din klage, pass på å få med korrekt kontaktinformasjon. 

Skjemaet behandles kun på hverdager på dagtid, vi prøver å behandle alle klager innen 1-3 arbeidsdager. Ønsker du rask varsling eller tilbakemelding, kan du ringe oppgitte telefonnummer for kveld/helg.


:
Vennligst angi hvor observasjonen ble gjort fra og hva som ble observert.
Du kan legge ved et bilde, om det kan ha relevans for din henvendelse.
Filer må være mindre enn 2 MB.
Tillatte filtyper: gif jpg png.

For å lese mer om hvordan vi behandler data mottatt fra deg, se vår personvernspolicy

Kontaktpersoner

Direktekontakt Norcem:
Jorunn Gundersen
KHMS-sjef
Tlf dagtid: 35 57 22 05
Tlf kveld/helg: 35 57 20 00 (kontrollrom)

Direktekontakt Renor:
Birte Hartvedt
HMS-rådgiver/Kvalitetssjef
Tlf dagtid: 35 57 36 70
Tlf kveld/helg: 35 57 36 50