Stor investering i Norcem Kjøpsvik

Norcem har nylig fått klarsignal til å investere i flere tiltak på fabrikken i Kjøpsvik. Investeringene som totalt beløper seg til omlag 80 millioner, vil bidra til å redusere CO2-utslipp på fabrikken.

Norcems ledelse fikk nylig den gode beskjeden fra sine eiere. Hele 80 millioner kroner skal investeres i fabrikken innen 2023. Fabrikksjef Trond Kaasa er veldig glad for investeringsstøtten, og sier det vitner om at eierne er fornøyd med fabrikken. 

-Dette viser uten tvil at våre eiere tror og satser på oss. Investeringene vil gå til en rekke ulike tiltak på fabrikken som totalt sett reduserer CO2-avtrykket. Rent teknisk vil vi nå investere i moderne anlegg for mottak, intern håndtering og innmating av avfallsbaserte brensler.

-Med dette møter vi våre leverandørers og egne behov for effektiv håndtering, og våre nærmeste naboers behov for en spill- og luktfri behandling av alternative brensler. Vi får muligheten til å ta imot større mengder brensler som gir en win-win situasjon, Kjøpsvik-fabrikken reduserer CO2- utslippet, og regionen får en sterkere og mer bærekraftig lokal håndtering og gjenbruk av innsamlet avfall.

Godt fornøyd med utviklingen i Kjøpsvik
 Styreleder i Norcem, og General Manager HeidelbergCement Northern Europe, Giv Brantenberg er godt fornøyd med Kjøpsvik-fabrikken. 
-Norcems fabrikk i Kjøpsvik er en viktig del av den norske sementforsyningen og en fabrikk vi har stor tillit til. Investeringen vi gjør nå vil både forbedre fabrikkens CO2-avtrykk, og gjøre at anlegget er bedre rustet for fremtiden hvor miljøfokuset bare øker.

Fakta

Her er noen av investeringene som gjøres i Norcems fabrikk i Kjøpsvik innen 2023
  • Spillolje

Nye spilloljetanker med modifisert doseringsanlegg

  • FAB pellets​

Modifisert doseringsanlegg og ny hovedbrenner​

Lagerhall i Stjerna og på industriområdet​

Automatisk transportsystem fra Stjerna til stangmater for hovedbrenner.​

Pellets til kalsinator; knuse-og mateanlegg​

  • FAB lokal​

Mottaksanlegg ved gamle bilverksted og transport/dosering til Hotdisc​

On-line analysator​

  • Beinmel og merdeslam

Bulkmottakssystem for biomasser​

Trond Kaasa

Fabrikksjef

Norcem AS Behrens vei 15
8590 Kjøpsvik
Norge

Downloads