Adm direktør i Norcem har ordet

Kjære leser av Norcems nyhetsbrev! 

Takk for din interesse for våre Nyhetsbrev. Jeg håper du har utbytte av innholdet, og av å følge med hva som skjer i og rundt Norcem. Vår målsetning er å nå ut med et budskap og en historie som gjør deg bedre kjent med oss.

Vi har lagt bak oss et meget spesielt år. Aktiviteten har holdt seg bra gjennom 2020, tross pandemien. Starten på 2021 har også etter forholdene vært bra. En sterk kuldeperiode over hele landet la en demper på aktivitetene i starten av året, og noen byggeplasser og produsenter har utfordringer med innreiseforbudet for utenlandsk arbeidskraft. Vi ser alle frem til at tilstrekkelig antall av oss skal få korona-vaksine, og at verden kan vende tilbake til mer normale tilstander.

Nylig signerte Norcem avtalen om statsstøtte til karbonfangstanlegget i Brevik, og arbeidet på fabrikken er allerede i gang. Mye skal rives og bygges i de neste årene, og arbeidene skal skje uten at det påvirker sementproduksjonen. Hvis du er interessert i å høre mer om karbonfangstprosjektet og hvordan det vil påvirke sementindustrien, så anbefaler vi at du melder deg på webinaret vi avholder den 25.mars.

Betong er verdens mest brukte byggemateriale, og benyttes til utrolig mange produkter og formål. Betong konkurrerer med andre gode materialer, og sammen utfyller betong og disse materialene hverandre for å skape gode, funksjonelle og bærekraftige bygg, konstruksjoner og produkter. Høy grad av innovasjon, forskning og utvikling er avgjørende for å utvikle bærekraftige løsninger for fremtiden. Med CCS prosjektet i Brevik og NEWCEM er vår oppfatning at vi er i rute med dette arbeidet.  For at de riktige byggematerialer skal bli brukt til ulike produkter og formål er det viktig at byggherre velger riktig byggemateriale ut fra kunnskap og fakta. Alle byggematerialer må få «stille til start» i konkurransen om valg av  byggematerialer. Ønsket om å stadig prestere bedre er den største drivkraft for innovasjon, forskning og utvikling. På den måten skapes nye og enda bedre løsninger. Jeg drister meg til å påpeke viktigheten av å foreta materialnøytrale valg basert på kunnskap og fakta om de ulike materialers prestasjoner og kvaliteter.

Takk igjen for at dere følger oss. Det betyr mye for oss!

Mvh/

John Sunde