Sjefen har ordet

Kjære leser av vårt Nyhetsbrev ! 

Vi opplever at aktiviteten i BAE bransjen fortsatt holder seg på et godt nivå, og særlig høy aktivitet er det innenfor infrastrukturutbygging. Mange spennende prosjekter er under utførelse, og mange prosjekter står for tur. Vi er stolte og ydmyke for at vi får ta del i den viktige jobben det er å fortsette med å bygge Norge.

Internt i Norcem er vi opptatte med planlegging og gjennomføring av ulike tiltak som sikrer vår tilpasning til fremtidige markeder. Utvikling av våre metoder, produkter og vår måte å arbeide på står i fokus.

Den viktigste delen av vårt arbeid er å sikre at alle ansatte har en trygg arbeidsplass, forhindre ulykker og uønskede hendelser. Det systematiske HMS-arbeidet som nedlegges hver dag og hver time er selve grunnlaget for å lykkes i dette arbeidet. Vi er avhengige av at alle stiller opp og tar ansvar for seg selv og for sine kollegaer. I dette nyhetsbrevet kan du lese litt om vårt systematiske HMS-arbeid.

Som de fleste øyner også vi håp om at vi om ikke alt for lenge kan oppleve mer normale tilstander, og at pandemien etter hvert vil slippe sitt lammende grep om oss. I Norcem har vi inntil nylig heldigvis kun hatt noen få enkelttilfeller av korona-smitte. Som dere kan lese mer om i dette nyhetsbrevet fikk vi vårt første utbrudd av Covid-19 nå nylig ved vår sementfabrikk i Kjøpsvik. Takket være rask respons og fantastiske bidrag fra alle involverte ser det nå ut til at smitten er slått tilbak,e og man har kontroll på situasjonen.

På vegne av alle oss i Norcem vil jeg benytte anledningen til å ønske alle en riktig god sommer - og når den tid kommer - en riktig god sommerferie.

Med vennlig hilsen

John Sunde


 

John Sunde

Administrende direktør

Norcem AS Ormen Langes vei 14
7041 Trondheim
Norge