HETT22 er et nyutviklet program for simulering av temperatur- og fasthetsutvikling til betong i en konstruksjon. Dette er av stor betydning ved planlegging av støping av betong. HETT22 erstatter HETT97, og inneholder en rekke forbedringer samt utvidet funksjonalitet.

I lange perioder av året vil temperaturen i store deler av landet være lavere enn +5 grader C. Med et slikt klima er det nødvendig at man behersker betongarbeider ved så vel flere minusgrader som ved snø og isforhold. På den andre siden vil bygging av massive konstruksjoner kunne føre til kostbare løsninger for å hindre for høye temperaturer og temperaturgradienter.

Programmet tar hensyn til betongsammensetningens varme- og fasthetsutvikling, og betingelser på byggeplassen som konstruksjonstype, dimensjoner, forskalingstyper, lufttemperatur og vindforhold. Når de nødvendige opplysningene er lagt inn kan HETT22 hjelpe med å besvare en rekke spørsmål:

  • Når kan forskalingen rives?
  • Hva må eventuelt gjøres for å rive etter fremdriftsplanen?
  • Bør vi bruke en annen sementtype?
  • Bør vi bruke mer sement?
  • Bør betongtemperaturen økes?
  • Bør vi bruke en annen type forskaling?
  • Er det fare for at betongen fryser?
  • Bør betongen tildekkes?
  • Hvor lenge bør den i så fall være tildekket?
  • Vil det ved formriving være fare for opprissing?

Programmet er også et fint pedagogisk verktøy til bruk i undervisning i herdeteknologi.

Klikk her for å registrere deg for tilgang til nye HETT22.

Endringer fra HETT97 til HETT22 ved valg av betongkvalitet

Les mer om dette her

HETT-poster

Høsten 2021 produserte Norcem FoU en poster som viser eksempler på temperatur og fasthetsutvikling i betong med gitte betingelser. Den er nå oppdatert, og kan lastes ned (til høyre)  eller du kan kontakte betongteknolog Tor Magnus Zachariassen i Norcem FoU for å få tilsendt et trykket eksemplar i A2- eller A3-format.

Kontakt

Dr. Tom Fredvik

Teknisk sjef

Norcem AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge

Last ned

HETT22_webinar

HETT22-webinar