Norcem = Norsk sement

Sement er nøkkelkomponenten i betong. Norcem er Norges ledende sementleverandør, med et omfattende distribusjonsnett av små og store silostasjoner langs hele kysten. Norcem er også landets eneste produsent av sement, med fabrikker i Brevik og Kjøpsvik.

Norcem er en del av HeidelbergCement Group, som er en global markedsleder innen tilslag, og en fremtredende aktør innen områdene sement, betong og andre tilhørende aktiviteter. Gruppen er en av verdens største produsenter av byggematerialer og har ca 52 500 ansatte i 2 500 avdelinger i mer enn 40 land. 

Produkter og tjenester

Storsekk klar til utskipning i Kjøpsvik

Norcem har et bredt produktspekter fra vanlige bygg- og anleggsementer til spesialsementer. Norcem tilbyr sine kunder omfattende ekspertise i bruk av sement og betong, og er en naturlig partner i utviklingsarbeid.

Ler mer om våre produkter.

Norcem Kjøpsvik søker:

Fabrikk-controller

Vi søker en engasjert og selvgående økonom, gjerne med erfaring fra produksjon og prosessindustri. Nyutdannede oppfordres også til å søke. Stillingen rapporterer til (industrial) controller for sementvirksomheten i Norge. 

Les mer her

Om Norcem

Kan du tenke deg en verden uten tunge byggematerialer? Sement inngår i dag som en naturlig del av alt byggeri. Det er svært vanskelig å forestille sig en verden uten, for ofte er ikke bare sement og betong den beste løsningen, men reelt også den eneste.
Sement er nåtidens - og fremtidens - byggemateriale. En uunnværlig bestanddel, når vi ønsker en fortsatt utvikling av samfunnet

Klikk på linken og finn ut mer om oss.

Cement Nå

Cement Nå er Norcems kundemagasin, og sendes til våre kunder, forretningsforbindelser og generelt samfunns- og sementinteresserte.

Cement Nå 2014 (PDF, 2.62 MB)
Framtidsrettet håndtering av farlig avfall
Luft i betong
Hvordan utnytte slam og annet avfall fra merdene?
12. januar 2015

Framtidsrettet håndtering av farlig avfall

Norcems og NOAHs planer om deponi av farlig avfall har skapt debatt i lokalsamfunnet i Brevik og Grenland. En omfattende konsekvensutredning skal igangsettes for å gi faglige redegjørelser for hva planene innebærer og har for konsekvenser.
14. november 2014

Luft i betong

Noen betongprodusenter opplever for tiden problemer med luftinnføring i betongen, kanskje særlig knyttet til betong produsert av sement tilsatt flyveaske. Vedlagt artikkel fra Cement Nå 2/2013 om temaet.
8. november 2014

Hvordan utnytte slam og annet avfall fra merdene?

Slam og annet avfall fra fiskemerder er ressurser på avveie. Avfallet kan brukes til brensel i sementproduksjon og dermed reduseres bruken av kull.