Norcem = Norsk sement

Sement er nøkkelkomponenten i betong. Norcem er Norges ledende sementleverandør, med et omfattende distribusjonsnett av små og store silostasjoner langs hele kysten. Norcem er også landets eneste produsent av sement, med fabrikker i Brevik og Kjøpsvik.

Norcem er en del av HeidelbergCement Group, som er en global markedsleder innen tilslag, og en fremtredende aktør innen områdene sement, betong og andre tilhørende aktiviteter. Gruppen er en av verdens største produsenter av byggematerialer og har ca 60 000 ansatte i 60 land. 

Norcem søker byggetillatelse for nytt mottaksanlegg for kalkstein
Per Ole Morken har tatt over i Norcem Brevik
Ender dyreskrotter i betong?
10. januar 2018

Norcem søker byggetillatelse for nytt mottaksanlegg for kalkstein

Splittnes losser i Brevik. Lossing av kalkstein fra Splittnes på kaia i Brevik.
Norcem Brevik har levert byggesøknad for nytt mottaksanlegg for kalkstein på kaia. Anlegget vil gi betydelig reduserte ulemper med støv og støy fra håndtering av stein som kommer inn via båt.
9. januar 2018

Per Ole Morken har tatt over i Norcem Brevik

Per Ole Morken tiltrådte ved årets begynnelse som fabrikksjef ved Norcem Brevik
29. november 2017

Ender dyreskrotter i betong?

Ovn og flamme.
Blir virkelig kasserte høner til betong? Her er forklaringen på hvordan dyreskrotter bidrar til å gjøre sement og betong mer miljøvennlig.

Om Norcem

Kan du tenke deg en verden uten tunge byggematerialer? Sement inngår i dag som en naturlig del av alt byggeri. Det er svært vanskelig å forestille sig en verden uten, for ofte er ikke bare sement og betong den beste løsningen, men reelt også den eneste.
Sement er nåtidens - og fremtidens - byggemateriale. En uunnværlig bestanddel, når vi ønsker en fortsatt utvikling av samfunnet

Klikk på linken og finn ut mer om oss.