Norcem = Norsk sement

Sement er nøkkelkomponenten i betong. Norcem er Norges ledende sementleverandør, med et omfattende distribusjonsnett av små og store silostasjoner langs hele kysten. Norcem er også landets eneste produsent av sement, med fabrikker i Brevik og Kjøpsvik.

Norcem er en del av HeidelbergCement Group, som er en global markedsleder innen tilslag, og en fremtredende aktør innen områdene sement, betong og andre tilhørende aktiviteter. Gruppen er en av verdens største produsenter av byggematerialer og har ca 52 500 ansatte i 2 500 avdelinger i mer enn 40 land. 

Internasjonal konferanse om karbonfangst og -lagring
Rett og riktig om NOAHs planer i Brevik
Framtidsrettet håndtering av farlig avfall
22. mai 2015

Internasjonal konferanse om karbonfangst og -lagring

Norcem arrangerte onsdag og torsdag en internasjonal konferanse i Langesund om karbonfangst og -lagring (CCS). Over 130 deltakere fra sementprodusenter, forskermiljøer, myndigheter og kunder var tilstede.
3. februar 2015

Rett og riktig om NOAHs planer i Brevik

De siste ukene har det vært mye medieoppmerksomhet om planene for et behandlingsanlegg og avfallsdeponi i Brevik. Vi ser at mange uttrykker bekymring, og vil derfor dele tre viktige faktaopplysninger om prosjektet.
12. januar 2015

Framtidsrettet håndtering av farlig avfall

Norcems og NOAHs planer om deponi av farlig avfall har skapt debatt i lokalsamfunnet i Brevik og Grenland. En omfattende konsekvensutredning skal igangsettes for å gi faglige redegjørelser for hva planene innebærer og har for konsekvenser.

Ny Standardsement FA - Et lite pluss+

Norcem lanserer en ny og litt bedre Standardsement FA. Den vil utover våren og sommeren erstatte den tidligere Standardsement FA. Med den nye sementen reduserer vi CO2-utslippene, hvilket er et uttalt delmål på vei mot vår nullvisjon.  Den nye Standard FA-sementen skal gi en merverdi og være en forbedring på flere viktige områder sammenlignet med den gamle sementen, og derfor lanseres den under flagget «Et lite pluss+». 

Her finner du produktinformasjon og- dokumentasjon om den nye sementen, akseptbrev fra Statens Vegvesen og Kontrollrådet samt fagartikler. All informasjon kan også søkes opp i vårt dokumentarkiv.

Om Norcem

Kan du tenke deg en verden uten tunge byggematerialer? Sement inngår i dag som en naturlig del av alt byggeri. Det er svært vanskelig å forestille sig en verden uten, for ofte er ikke bare sement og betong den beste løsningen, men reelt også den eneste.
Sement er nåtidens - og fremtidens - byggemateriale. En uunnværlig bestanddel, når vi ønsker en fortsatt utvikling av samfunnet

Klikk på linken og finn ut mer om oss.

Cement Nå

Cement Nå er Norcems kundemagasin, og sendes til våre kunder, forretningsforbindelser og generelt samfunns- og sementinteresserte.

 
Cement Nå 1-15 (PDF, 5.6 MB)