Norcem = Norsk sement

Sement er nøkkelkomponenten i betong. Norcem er Norges ledende sementleverandør, med et omfattende distribusjonsnett av små og store silostasjoner langs hele kysten. Norcem er også landets eneste produsent av sement, med fabrikker i Brevik og Kjøpsvik.

Norcem eies av tyske HeidelbergCement, og hovedkontoret ligger på Lysaker i Oslo.

Produkter og tjenester

Storsekk klar til utskipning i Kjøpsvik

Norcem har et bredt produktspekter fra vanlige bygg- og anleggsementer til spesialsementer. Norcem tilbyr sine kunder omfattende ekspertise i bruk av sement og betong, og er en naturlig partner i utviklingsarbeid.

Ler mer om våre produkter.

Konjunkturrapport høsten 2014

I samarbeid med Prognosesenteret har Norcem fått utarbeidet en rapport om tilstanden innenfor BAE-bransjen generelt og betongbransjen spesielt.

Om Norcem

Kan du tenke deg en verden uten tunge byggematerialer? Sement inngår i dag som en naturlig del av alt byggeri. Det er svært vanskelig å forestille sig en verden uten, for ofte er ikke bare sement og betong den beste løsningen, men reelt også den eneste.
Sement er nåtidens - og fremtidens - byggemateriale. En uunnværlig bestanddel, når vi ønsker en fortsatt utvikling av samfunnet

Klikk på linken og finn ut mer om oss.

Cement Nå

Cement Nå er Norcems kundemagasin, og sendes til våre kunder, forretningsforbindelser og generelt samfunns- og sementinteresserte.

Cement Nå 2014 (PDF, 2.62 MB)
Luft i betong
Hvordan utnytte slam og annet avfall fra merdene?
Rekordlevering fra Renor
14. november 2014

Luft i betong

Noen betongprodusenter opplever for tiden problemer med luftinnføring i betongen, kanskje særlig knyttet til betong produsert av sement tilsatt flyveaske. Vedlagt artikkel fra Cement Nå 2/2013 om temaet.
8. november 2014

Hvordan utnytte slam og annet avfall fra merdene?

Slam og annet avfall fra fiskemerder er ressurser på avveie. Avfallet kan brukes til brensel i sementproduksjon og dermed reduseres bruken av kull.
3. juni 2014

Rekordlevering fra Renor

I 2013 leverte Renor hele 57 984 tonn brensel til Norcem. Brenselet er basert på farlig avfall. Dermed tas farlige stoffer ut av kretsløpet, og brenselet gjør at Norcem reduserer forbruk av kull i sin sementproduksjon.