Norcem = Norsk sement

Sement er nøkkelkomponenten i betong. Norcem er Norges ledende sementleverandør, med et omfattende distribusjonsnett av små og store silostasjoner langs hele kysten. Norcem er også landets eneste produsent av sement, med fabrikker i Brevik og Kjøpsvik.

Norcem er en del av HeidelbergCement Group, som er en global markedsleder innen tilslag, og en fremtredende aktør innen områdene sement, betong og andre tilhørende aktiviteter. Gruppen er en av verdens største produsenter av byggematerialer og har ca 52 500 ansatte i 2 500 avdelinger i mer enn 40 land. 

Produkter og tjenester

Storsekk klar til utskipning i Kjøpsvik

Norcem har et bredt produktspekter fra vanlige bygg- og anleggsementer til spesialsementer. Norcem tilbyr sine kunder omfattende ekspertise i bruk av sement og betong, og er en naturlig partner i utviklingsarbeid.

Ler mer om våre produkter.


Norcem Brevik søker:

Elkraftingeniør

Vi søker en elkraftingeniør til vår sementfabrikk i Brevik. Erfaring fra produksjon og prosessindustri er en fordel, men ingen betingelse. 

Les mer her

Områdeplan og konsekvensutredning

Norcem og NOAH har søkt om å starte områdereguleringsplan. Planen omhandler endret råvareforsyning til Norcem Brevik med etterbruk av Dalen gruve til avfallsbehandlingsanlegg og deponi.

Les mer her

Om Norcem

Kan du tenke deg en verden uten tunge byggematerialer? Sement inngår i dag som en naturlig del av alt byggeri. Det er svært vanskelig å forestille sig en verden uten, for ofte er ikke bare sement og betong den beste løsningen, men reelt også den eneste.
Sement er nåtidens - og fremtidens - byggemateriale. En uunnværlig bestanddel, når vi ønsker en fortsatt utvikling av samfunnet

Klikk på linken og finn ut mer om oss.

Cement Nå

Cement Nå er Norcems kundemagasin, og sendes til våre kunder, forretningsforbindelser og generelt samfunns- og sementinteresserte.

Cement Nå 2014 (PDF, 2.62 MB)
Rett og riktig om NOAHs planer i Brevik
Framtidsrettet håndtering av farlig avfall
Luft i betong
3. februar 2015

Rett og riktig om NOAHs planer i Brevik

De siste ukene har det vært mye medieoppmerksomhet om planene for et behandlingsanlegg og avfallsdeponi i Brevik. Vi ser at mange uttrykker bekymring, og vil derfor dele tre viktige faktaopplysninger om prosjektet.
12. januar 2015

Framtidsrettet håndtering av farlig avfall

Norcems og NOAHs planer om deponi av farlig avfall har skapt debatt i lokalsamfunnet i Brevik og Grenland. En omfattende konsekvensutredning skal igangsettes for å gi faglige redegjørelser for hva planene innebærer og har for konsekvenser.
14. november 2014

Luft i betong

Noen betongprodusenter opplever for tiden problemer med luftinnføring i betongen, kanskje særlig knyttet til betong produsert av sement tilsatt flyveaske. Vedlagt artikkel fra Cement Nå 2/2013 om temaet.