Norcem = Norsk sement

Sement er nøkkelkomponenten i betong. Norcem er Norges ledende sementleverandør, med et omfattende distribusjonsnett av små og store silostasjoner langs hele kysten. Norcem er også landets eneste produsent av sement, med fabrikker i Brevik og Kjøpsvik.

Norcem er en del av HeidelbergCement Group, som er en global markedsleder innen tilslag, og en fremtredende aktør innen områdene sement, betong og andre tilhørende aktiviteter. Gruppen er en av verdens største produsenter av byggematerialer og har ca 60 000 ansatte i 60 land. 

Norcem har nå ledig stilling som

sant tre ledige stillinger ved sementfabrikken i Kjøpsvik:

Historisk industrisamarbeid om havneutbygging
Norcem får støtte til landstrøm
Norcem og Verdalskalk inngår nye, langsiktige avtaler
29. juni 2017

Historisk industrisamarbeid om havneutbygging

Verdal havn. Norcem og Verdalskalk danner selskapet Kalkkaia AS som sammen med Trondheim havn skal bygge ut områder i Verdal havn for å kunne håndtere større volumer med kalkstein fra Tromsdalen.
Norcem og Verdalskalk inngår avtale med Trondheim Havn om utbygging av havneanlegg for utskiping av kalkstein i Verdal. 
28. juni 2017

Norcem får støtte til landstrøm

Splittnes losser i Brevik. Lossing av kalkstein fra Splittnes på kaia i Brevik.
Enova tildeler Norcem støtte til å etablere landstrøm i Brevik og Slemmestad. Med landstrøm kan kjøring av motorer unngås. Dette betyr mindre støy for naboer, og reduserte utslipp.
21. juni 2017

Norcem og Verdalskalk inngår nye, langsiktige avtaler

Tromsdalen, brudd. Fra kalksteinbruddet i Tromsdalen, Verdal
Norcem og Verdalskalk har inngått nye, langsiktige avtaler om drift av uttak på forekomsten i Tromsdalen, leveranser av kalkstein og etablering av ny kai og utskipningsanlegg i Verdal Havn.

Om Norcem

Kan du tenke deg en verden uten tunge byggematerialer? Sement inngår i dag som en naturlig del av alt byggeri. Det er svært vanskelig å forestille sig en verden uten, for ofte er ikke bare sement og betong den beste løsningen, men reelt også den eneste.
Sement er nåtidens - og fremtidens - byggemateriale. En uunnværlig bestanddel, når vi ønsker en fortsatt utvikling av samfunnet

Klikk på linken og finn ut mer om oss.