TiO-mix

TiOmix ® - for bedre luftkvalitet og renere fasader

TiO-mix fungerer som en katalysator i betongens overflate. Skadelige NOx-gasser blir omdannet til nitrater ved hjelp av sollys. Ved regnvær/gatevask blir nitratene skylt vekk.

Tilsetningsstoff for redusert luftforurensing og organisk materiale 

Cementa/Norcem / HeidelbergCement har utviklet et pigment, TiOmix, som bryter ned luftforurensing og organisk materiale gjennom en fotokatalytisk reaksjon. Når dagslyset treffer betongoverflaten utløses oksyderende reaksjoner som bryter ned nitrogenoksid og organisk skitt; fasaden blir ren igjen når regnvannet skyller bort de ufarlige restene. 

Uansett om TiOmix brukes på takpanner, belegningsstein, støyskjermer i parkeringshus, tuneller eller fasadeelementer, så kan TiOmix ved hjelp av UV-lys bryte ned farlige forurensinger til ufarlig materiale.

Gustav Amlie

Regionssjef Sør-og Østlandet / Prosjektkoordinator
Mob: 
+47 977 49 739
Norcem AS
Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge

Nedlastning

Ytterligere dokumentasjon