Statusrapport om Brevik CCS

Her kommer en statusoppdatering fra etableringen av verdens første fullskala CO2-fangstanlegg i sementindustrien hos Norcem Brevik. Kort fortalt går prosjektet fremover omtrent som planlagt, men med noen tilleggsutfordringer som er direkte knyttet til krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland som har skapt globale forstyrrelser i forsyningskjeden av materialer og komponenter. 

Først og fremst er våre utfordringer knyttet til levering av syrefaste rør som anlegget har svært mange av, og det hersker fortsatt usikkerhet rundt når hele denne leveransen blir levert og tilgjengelig for prefabrikasjon.

Aktiviteten på byggeplass tar seg stadig opp, og naboer og forbipasserende ser store forandringer fra uke til uke, ja faktisk fra dag til dag. Men på tross av høy aktivitet er vi fortsatt veldig glade for å kunne rapportere svært gode resultater på Helse, Miljø og Sikkerhet på byggeplass, og vi står fortsatt uten alvorlige hendelser av noe slag. Stemningen er god og engasjementet høyt på alle nivåer i prosjektet, og fabrikkens ansatte følger spent med på den ekstreme forvandlingen fabrikken går igjennom. 

Prosjektets største kontrakt på bygg-siden ble tidligere i år tildelt HAB som har hovedkontor på Lysaker. HAB startet sine arbeider tidlig i juni, og er i ferd med å ferdigstille fundamenter og betongstrukturer i området der selve fangstanlegget kommer (prosessområdet). Denne delen skal stå klart tidlig januar når fabrikkens hovedrevisjon starter, og samtidig starter installasjon av det første prosessutstyret i dette området.

For å holde oss i prosessområdet så er det antakelig her det kommer til å bli mest spennende gjennom 2023. Kort tid etter påske starter den store «Heavy-lift-kampanjen» med innløfting av det store prosessutstyret i dette området i løpet av bare 4 uker. En kjempekran med 650 tonns løftekapasitet kommer da inn og skal foreta løft av en rekke komponenter og moduler på mellom 100 og 350 tonn. Modulene er nå under bygging hos Trosvik i Brevik, der komponenter, rør, pumper, ventiler, elektriske installasjoner og isolasjon ferdigstilles i store stålrammer slik at de kan fraktes til den nye Cementine-kaia med lekter, og løftes komplette på plass.

Allerede midt i januar stopper ovnen for vinterens hovedrevisjon som denne gangen starter to måneder tidligere enn normalt og vil vare to uker lenger på grunn av prosjektet. I tillegg til det normale vedlikeholdsomfanget av sementfabrikken, skal prosjektet denne gangen skifte ut den ene hovedventilatoren (HV1) til en langt større enhet og vi skal skifte ut hele kjøletårn 2 (GCT2). Begge utskiftingene er nødvendig på grunn av den langt høyere driftstemperaturen disse skal operere under med CCS-anlegget i drift.

Alle ni dampkjelene som skal sørge for varmegjenvinningen fra ovnens avgasser, er på plass. Disse skal utover vinteren utstyres med plattformer, rør, ventiler og annet utstyr.

Ellers er fundamentene til de store CO2-tankene bak kalksteinslageret på brygga, under konstruksjon, og peling var ferdig for et par måneder siden. Om kort tid skal disse støpes, og i januar kommer tankene som skal legges på vent frem til innløftingsperioden i april – mai 2023.

2023 blir det store byggeåret der stort sett hele det nye anlegget skal komme på plass. Alle installasjoner er grundig planlagt, og vi er sikre på at dette vil gå trygt og smidig. Ikke fordi det blir enkelt, men fordi vi har en utrolig sterk og kompetent prosjektorganisasjon som jobber hardt og godt sammen, og løser alle små og store utfordringer hver eneste dag.

Mr. Tor Gautestad

Project Manager Brevik CCS

Norcem AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge