Sirkulær økonomi

I Norcem har vi gjennom mange år jobbet med å finne alternative brensler og alternative råmaterialer.

 

Dette gjør at vi kan bruke mindre ikke-fornybare ressurser, og bidrar til at det som er avfall for andre kan bli en ressurs. Dette er sirkulær økonomi i praksis!

Sement produseres ved å brenne råvarer hvor kalkstein er den største komponenten. I ovnsprosessen benyttes store mengder brensel for at temperaturen skal bli høy nok. Tradisjonelt har kull og olje blitt benyttet som energikilde.

I over 30 år har Norcem jobbet med å erstatte ikke-fornybare fossile brensler med alternative energibærere, og dette arbeidet har gitt resultater: Årlig ersattes 150.000 tonn kull bare ved fabrikken i Brevik!

Alternative brensler 

Vi benytter flere typer alternative brensler, alle er basert på bearbeidet avfall. 

  • FAB (Foredlet Avfallsbrensel) er vår største brenselskilde. FAB lages av avfall basert på papir, plast, tekstiler m.m. I Brevik benyttes oppkvernet FAB. I Kjøpsvik benyttes FAB i pelletsform.
  • Dyremel/beinmel. Avfall fra slakteindustrien som er finmalt og tørket.
  • Bildekk. Brukte bildekk kvernes opp i biter. Kun i Kjøpsvik.
  • Farlig avfall. Norcems datterselskap Renor produserer fast og flytende brensel basert på farlig avfall. Kun i Brevik.

Å bruke avfall som brensel innebærer en gjenvinning av energi. Den høye temperaturen i sementproduksjonen sikrer at alle farlige stoffer blir fullstendig destruert. Samtidig vil eventuelle askerester inngå i de ferdige produktene. 

Norcems bruk av alternative brensler er et av de største miljøprosjektene i Norge!

Figur over bruk av alternative brensler i Brevik

Alternative råmaterialer

Vi har tre former for alternative råmaterialer i framstilling av sement:

  1. Mineraler som vi tilsetter før prosessen i sementovnen. Blant annet kan dette være industrielle restprodukter som inneholder silisium, aluminium og jern
  2. Mineraler som følger med brenslene. Når vi bruker mye alternative brensler vil vi også få med ubrennbare bestanddeler. Disse kan utnyttes i produksjonen. Eksempel på dette er metalltrådene i bildekk
  3. Mineraler eller produkter som vi blander inn i sementen for å redusere bruk av sementklinker. Det er først og fremst flygeaske, som er et restprodukt fra kullfyrte kraftverk, men også gips og kalksteinsmel benyttes. 

I volum er det i første rekke flygeaske (FA) som vi bruker mest av. Flygeaske har sementegenskaper, noe som muliggjør en høy innblanding, og den bidrar til lavere varmeutvikling i herdefasen, noe som kan være viktig i massive konstruksjoner. I våre FA-sementer er det 20 % flygeaske.

I Norcem og HeidelbergCement pågår det flere forskningsprosjekter med tanke på å finne og utvikle bruken av alternative råmaterialer.