Siloene på Slemmestad rives

Dette er en forkortet versjon av en artikkel som ble publisert på Bygg.no 06.12.2022

Rivingen av de gamle sementsiloene på Slemmestad er i full gang. – Tomten skal frigjøres til utbygging for andre formål, sier prosjektleder Abdulkadir Bat i Norcem.

Rivemaskiner som strekker seg vel 40 meter i høyden, er i full gang med å gnage seg inn i de enorme sementsiloene ved kaia i Slemmestad i Asker.

De fire største av i alt 11 siloer på Norcem-anlegget skal bevares, men resten av det vel hundre år gamle industrielle landemerket er snart historie.

– Dette er ikke hverdagskost. Det er ganske røft å se hvordan maskinene spiser seg inn i siloene. Det er en utfordrende oppgave, men arbeidene er i rute. Rivingen skal etter planene være ferdig første februar, sier prosjektleder Abdulkadir Bat i Norcem.

Stort prosjekt

Sementanlegget består av både store og små bygninger, og tre av dem er allerede jevnet med jorden. I tillegg er tre bygg delvis revet, og når de er fjernet skal ytterligere to bygg rives.

– Det er et stort og omfattende prosjekt. I alt skal det rives rundt 20.000 tonn med betong. Vi komprimerer anlegget fra cirka 38 mål til ni mål. Tomten skal frigjøres til utbygging av alt fra boliger og næringsarealer til ny kyststi langs kaia, sier Bat.

Lokal oppmerksomhet

Han påpeker blant annet at det ikke må rives for mye i høyden samtidig, for å unngå at det støver for mye i området rundt siloene. 

Abdulkadir Bat forteller at rivningen og tilhørende støv får mye oppmerksomhet i lokalmiljøet.

– Dette er et stort inngrep i Slemmestads historie og utseende, og vi merker at det er stor interesse for prosjektet. Det er mange som stopper opp og tar bilder. Enkelte synes det er trist, mens andre gleder seg over at området skal fornyes og at man får mer utsyn over sjøen, sier Bat.

Historisk

Det er distribusjonssiloer som rives, som har vært brukt for opplagring og utlevering av sement. Christiania Portland Cementfabrik (CPC), senere Slemmestad sementfabrikk var i drift fra 1893 til 1989. Selskapet var i mange år landets eneste produsent av sement. Fabrikken ble flere ganger bygd om med nye og mer moderne sementovner. Sementproduksjonen nådde toppen i 1973 da det ble produsert 1 082 677 tonn. I alt ble det produsert nesten 29 millioner tonn sement på Slemmestad-fabrikken. Sementovnene ble stengt i 1987 mens sementmøllene var i drift til 1989. Siden 1989 har Norcem Slemmestad vært en av våre største terminaler for lagring og utlevering av flere ulike typer sement

Lokasjon

Mer info ved å klikke på pinnene

Slemmestadriving.

Det rives 1.

Det rives 2.

Prosjektleder Abdulkadir Bat.

Den nye sementterminalen ved siden av de gamle siloene.

Fra den nye terminalen skal det leveres ut tusenvis av tonn.

Silo i solnedgang.

Christiania Portland Cementfabrik på Slemmestad i 1909.