Norcem har de siste månedene satt i drift to nye sementterminaler, henholdsvis i Verdal og på Slemmestad. Dette er store terminaler med mye trafikk som samlet leverer tusenvis av tonn sement årlig, og vi håper de nye blir til glede og nytte for våre kunder og transportører. 

Verdal

17/8 åpnet vi vår nye sementterminal i Verdal. Anlegget har lenge vært planlagt, og skal ta over for terminalen i Levanger som skal rives. "Gudmor" eiendomssjef Tove Kulseng fra Trondheim Havn gav siloene navnene "Gudrid og Torgeir Flekk".

Siloene er 36 meter høye og har en sementkapasitet på mellom 4.500 og 5.000 tonn sement. Dermed er lokalområdet forsynt med sement i årene fremover. I utviklingen av anlegget har vi primært benyttet lokale aktører. Det har til tider vært en krevende jobb, men resultatet har blitt bra. Blant annet har grunnarbeidet vært utfordrende og det ligger nå om lag 4,7 km med pæler i grunnen. Anlegget kostet om lag 35 millioner kroner, og ble bygget i løpet av et års tid.

Administrende direktør i Norcem John Sunde er godt fornøyd med at siloen nå er ferdigstilt og klar for bruk. -Vi har fått en plassering som passer oss veldig godt. Her har vi umiddelbar nærhet til viktige kunder og samarbeidspartnere. 

Slemmestad

På Slemmestad blir det omfattende endringer, og ikke bare på Sementterminalen: De fire store siloene til Norcem er landemerker som skal bli stående, og vil fortsatt bli benyttet til omlasting av sement fra båt til bil. Men Norcem har redusert sitt område med nærmere 30.000 m². Rivingen har startet i det gamle sentrumet på Vaterland, og kun de byggene med mest historisk sus, nemlig Sekkefabrikken og Badet, blir bevart. 

Betydelig økt utlastingskapasitet

Nye Slemmestad sementterminal består av seks siloer hvorav fire på 400m3 og to på 750m3. Totalt har vi nå 3100m3 lagringskapasitet i de nye siloene og 43.000 m3 i de gjenværende gamle siloene (S27-30).

- Kapasiteten på utlasting fra bulkbilanlegget vil øke tildels betydelig, fra 1 tonn /min til 4 tonn /min +2,5 tonn /min, forteller prosjektleder Abdulkadir Bat i Norcem. Dette er lovende for transportører som er vant med å vente på den gamle bulkbilvekta. Man vil også kunne laste direkte fra båt til alle siloer samt at eksport til båt fra de gamle siloene vil være mulig.

Det har vært noen utfordringer nå i innkjøringsfasen, og det gjenstår bl a et fullverdig administrasjonsbygg, men det meste er i ferd med å løse seg til beste for kunder og transportører. 

Les mer

HMS i vår virksomhet

HMS i vår virksomhet

Sementterminaler

Silostasjoner

Norcems to nye sementterminaler

Verdal sementterminal.

Norcem Verdal.

Fra åpningen av Norcem Verdal. Nylig pensjonert teknisk sjef Viggo Eriksen var med på åpningen

Offisiell åpning av Norcem Verdal. Eiendomssjefen, ordføreren og prosjektlederen var tilstede ved åpningen av Norcem Verdal

Terminalen sett fra Slemmestad Innbyggertorg.

Ny & gammel sementterminal på Slemmestad.

Innvendig i den nye terminalen på Slemmestad- før oppstart.

Norcem marked inspiserer - før oppstart av den nye terminalen.