Nullvisjon

Er det mulig å redusere karbonutslippet for betongprodukter til null? Vi tror det. Vår visjon er null CO2-utslipp i løpet av våre produkters levetid innen 2030.

 

Visjonen baserer seg på fem komponenter:

  • energieffektivitet
  • bruk av alternative energikilder
  • nye sementtyper
  • karbonatisering
  • karbonfangst

Selv om det meste av karbonutslippet i et betongprodukt stammer fra produksjonen av sement, ser vi på det samlede utslippet i et betongprodukt i løpet av hele produktets livssyklus. Betong opptar CO2 i hele sin levetid, gjennom en kjemisk prosess som kalles for karbonatisering. 

CO2-utslippet fra sementproduksjonen har to hovedkilder: kalsinering, som er den nødvendige kjemiske prosessen som endrer råmaterialet til sementklinker og som krever meget energi, og bruken av brensel i sementovnene. Vår tilnærming til kildene er todelt: Vi reduserer bruken av klinker i sement, ved å bruke alternative materialer, som flyveaske, og vi bruker avfallsbasert brensel (RDF) som erstatning for kull.

Det kanskje mest avgjørende for å oppnå vår nullvisjon er karbonfangst


Ved å starte denne videoen, vil YouTube plassere en informasjonskapsel i din nettleser som tillater YouTube å gjenkjenne deg når du sist besøkte YouTube, eller en annen hjemmesider som innehar integrert YouTube-innhold.  Du kan slette informasjonskapselen til enhver tid fra nettleseren din. Du finner mer informasjon om prosesseringen av din data hos YouTube, på YouTube sine hjemmeside.