13. september 2018

Siste del i studiefasen av Norcems karbonfangstanlegg har startet

Norcem startet i går forprosjekteringsstudien til karbonfangstanlegget i Brevik. Sammen med underleverandører er målet å levere en detaljert prosjektrapport innen august 2019.
Forprosjekteringsstudiets mål er å kvalitetssikre prosjektet og levere et forsterket estimat på teknologi og kostnader, og dermed redusere usikkerheten. 
Prosjektet som nå er iverksatt vil bli ferdig og overlevert til Gassnova i august 2019. Deretter vil det bli en tredjepartsvurdering, før regjeringen vil komme med innstilling til Stortinget om å eventuelt realisere karbonfangstprosjektet.

Ser frem til neste fase

Per Brevik, direktør for bærekraft i Norcem, er klar for å ta neste steg.

-Vi har nå startet opp et omfattende arbeid hvor målet er å styrke beslutningsgrunnlaget. Vi er trygge på at teknologien fungerer, og vi har med oss gode og erfarne samarbeidspartnere, og alle sammen har en sterk ambisjon om å lykkes.  

Trude Sundset, adm. Direktør i Gassnova har stor tro på karbonfangstprosjektet i Brevik. 

- Vi er spesielt glade for at Norcem er med i dette prosjektet. Sementindustrien står for fire til fem prosent av det globale utslippet av CO2, og denne industrien sitt bidrag blir derfor viktig i klimaarbeidet. Vi håper at prosjektet i Brevik blir realisert og at sementindustrien i Europa, og resten av verden, kan bli inspirert til å sette i gang tilsvarende tiltak.

 

Samarbeidspartnere i prosjektet

 

Aker Solutions     -  CO2-fangst og kondisjonering
FLSmidth            -  Modifisering av eksisterende anlegg
Norconsult          -  Civil
Norsk Energi      -  Teknologikvalifisering
Multiconsult-       -  Konsekvensutredning
Periti                   -  Kostnadsestimering
ÅF Advansia       -  En del av Norcems team(prosjektledelse)

Per Brevik

Direktør for alternativt brensel og bærekraft
Tlf: 
+47 22 87 85 00
Mob: 
+47 909 70 017
HeidelbergCement Norway AS
Lilleakerveien 2A
0283 Oslo
Norge

Liv Margrethe Bjerge

Sustainability Manager Norway
Tlf: 
+47 22 87 85 00
Mob: 
+47 416 58 111
HeidelbergCement Norway AS
Lilleakerveien 2A
0283 Oslo
Norge