Kvalitetsdata

Norcem publiserer månedlig rapporter om våre hovedsementers egenskaper. 

Norcems kvalitetsinformasjonssystem dekker konstruksjonssementene Norcem Anleggsement FA, Norcem Standardsement FA, Norcem Industrisement og Norcem Anleggsement.

Norcems hovedsementer er CE- og NS-sertifisert. Dette garanterer for at sementene tilfredsstiller sementstandardenes NS-EN 197 og/eller NS3086 krav til produktegenskaper. Norcems sementer er i tillegg tilpasset nasjonale særtrekk innenfor betongområdet. For at markedet skal kunne utnytte dette på en optimal måte, har Norcem lagt opp til en rapportering av produktegenskapene. Formålet er å gi brukerne av sement oversikt over hvordan produktegenskapene varierer innenfor de gitte selvpålagte grenseverdiene.

Systemet er bygd opp av to hovedelementer:

Kvalitetsinformasjonssystemet administreres av Norcem FoU. Spørsmål vedrørende kvalitetsinformasjonen kan rettes til stedlig salgsingeniør som håndterer saken overfor Norcem FoU eller direkte til Norcem FoU på telefon 35 57 20 00 eller e-post: knut.kjellsen@norcem.no.

Dr. Knut Ose Kjellsen

FoU-sjef
Tlf: 
+47 35 57 23 57
Mob: 
+47 975 69 502