14. mars 2018

CO2-fangst er nøkkelen til karbonnøytral betong

Norge og Norcem viser lederskap innen CO2-fangst og -lagring, og har samarbeidet tett med institusjoner og fagmiljøer om alt fra forskning og  konseptstudier til arbeidet med fullskala håndtering av denne helt nødvendige klimateknologien. Norcem Brevik er ett av tre mulige norske anlegg som kun er noen Stortingsvedtak unna realisering, og vi vil - dersom Stortinget velger oss - bli verdens første sementfabrikk med fullskala CO2-fangst. 

 

Les mer om vårt CO2-fangst prosjekt.