Slemmestad Mursement

Slemmestad Mursement er en spesialsement for produksjon av mur- og pussmørtler. Den består av minimum 60 % Portland sementklinker, kalkstein og små mengder luftinnførende og konsistensforbedrende stoffer. Sementen males til meget høy finhet under strenge kvalitetskrav.

Sementen produseres i henhold til NS EN 413-1-2003 MC 12,5.