Miljø og bærekraft

Norcem har som overordnet mål at vi skal bidra til bærekraftig utvikling både for konsernet, ansatte og samfunnet rundt oss. Grunnelementene i begrepet bærekraftig utvikling er økologi, sosialt ansvar og økonomi. Vi ønsker også å ta et særskilt ansvar for å redusere vårt klimafotavtrykk gjennom vårt CCS-prosjekt ved vår fabrikk i Brevik. 

Vi skal skape merverdier for våre kunder, ansatte, leverandører og eiere. Vi skal utnytte, men samtidig ta vare på naturressurser - basisen for vår økonomiske aktivitet. Og vi erkjenner vårt sosiale ansvar overfor lokalmiljøet hvor virksomhetene drives. Bærekraftig utvikling inngår derfor som et av elementene i Norcems styringssystem og følges opp kontinuerlig.