Lokal miljøpåvirkning

Produksjon av sement krever store prosessanlegg. Råmaterialer skal tas ut, transporteres og forbehandles. Den kjemiske prosessen består av brenning av råmaterialer i et komplekst anlegg, og til sist skal ferdige produkter fraktes ut til markedet. Dette medfører lokal påvirkning i ulik grad.

All vår virksomhet er underlagt strenge krav fra miljømyndighetene, og vi blir jevnlig revidert og kontrollert. Utslippsgrensene som vi forholder oss til, samt faktiske utslippstall, er offentlig tilgjengelig gjennom miljømyndighetenes portal www.norskeutslipp.no 

I tillegg har vi laget en oppstilling av hovedtall fra material- og råvarebruk, samt utslipp for våre to fabrikker, på egne sider.

I både Kjøpsvik og Brevik har vi jevnlig kontakt med våre naboer. Vi går systematisk gjennom saker som berører våre omgivelser og mottar nyttige tilbakemeldinger på vår virksomhet. I Brevik har vi også etablert klageskjema for enkel rapportering av hendelser.

Terminaler

Ved våre sementterminaler kommer våre skip jevnlig med sement som losses til siloer. Lokale leverandører og kunder henter sement med bulkbiler på terminalene og frakter det til lokal betongproduksjon. Våre største utfordringer knyttet til terminalene er støy fra båtene, dette er et økende problem da havneområdene er attraktive for boligbyggere slik at vi dermed kommer tettere på våre naboer.

For noen av terminalene jobbes det nå med landstrøm, slik at båtene kan unngå motordrift  ved lossing.