Høringssvar ifm konsekvensutredning av deponi i Dalen gruve

Norcem har levert inn sitt høringssvar i forbindelse med konsekvensutreningen av deponi av behandlet uorganisk avfall i Dalen gruve i Brevik.  
Dokumentet finner du under nedlastninger på denne siden. 

Eventuelle spørsmål omkring høringssvaret kan rettes til Per Brevik.


 

Per Brevik

Direktør for alternativt brensel og bærekraft

HeidelbergCement Norway AS Lilleakerveien 2A
0283 Oslo
Norge