Flygeaske

Norcem ivaretar salg og kvalitetsovervåkning av flygeaske til norsk sement- og betongproduksjon.

Flygeaske er et mineralprodukt som fremkommer ved produksjon av elektrisitet og varme ved kullfyrte kraft- og kraftvarmeverk.

Flygeaske kombinert med portlandsement, har vært i bruk i Norge i mange år. Materialet er først og fremst tatt i bruk for å styre fuktighetsnivået og varmeutviklingen i betong, og derved redusere risikoen for riss og sprekker i massive konstruksjoner, som f eks dammer, kraftstasjoner, veier og oljerigger i Nordsjøen. I de senere år er flygeaske også blitt et viktig virkemiddelet for å redusere betongens klimagassutslippet.  

Bruksbetingelser for flygeaske er gitt i NS-EN 206+NA punkt 5.2.5.2.2 og NA 5.2.5.2.2. Tilsatt flygeaske kan tas med i beregning av masseforhold og effektivt bindemiddel for alle Norcems sementer. Norcem har dokumentert at k-verdi for flygeaske kan økes fra 0,7 til 1,0 i bestandighetskalssene M45/MF45 og M40/MF40. Det fører til at det kan produseres betong med lavere klimagassutslipp og lavere varmeutvikling. Akseptbrevet fra Kontrollrådet med de utvidede bruksbetingelsene ved bruk av flygeaske type A fra STEAG Hamburg i kombinasjon med Standard FA (Brevik og Kjøpsvik) og Anlegg FA (Brevik) kan lastes ned her.

Nedlastning

Ytterligere dokumentasjon