Biologisk mangfold

Brudd er meget synlige i terrenget og er et tydelig inngrep i landskapet og naturen – både positivt og negativt – ved at det endrer forholdene for dyre- og planteriket. Undersøkelser viser at god drift av brudd faktisk øker det biologiske mangfoldet, fordi landskapet åpnes opp og tilbyr både planter og dyr nye muligheter i forbindelse med territorier og mindre konkurranse.

Som en del av HeidelbergCement, er Norcem deltaker i et omfattende program for å fremme biologisk mangfold. Pukk- og grus et annet viktig forretningsområde for HeidelbergCement, og utfordringene med mineraluttak er de samme her som i kalksteinsutvinningen som gjøres til sementproduksjon. Gjennom flere år har HeidelbergCement gjort en rekke studier og praktiske forsøk innenfor biologisk mangfold, og i konsernet har vi nå en serie tiltak og krav til de enkelte uttak rettet mot dette.

Quarry Life Award

Quarry Life Award er en internasjonal konkurranse i regi av HeidelbergCement. Den er rettet mot studenter og unge forskere. På bakgrunn av innsendte forslag til praktiske studier i våre anlegg blir faglig kvalifiserte prosjekter plukket ut til gjennomføring. De beste prosjektene blir premiert. I Quarry Life Award for 2012 ble et norsk prosjekt premiert med en egen spesiell utmerkelse. Prosjektet var bygget om som en etterbruksplan for steinbruddet i Bjørntvet utenfor Porsgrunn.

Les mer om Quarry Life Award.

Les mer om biologisk mangfold på vårt rapportnettsted.