Norcem Anleggsement

Norcem Anlegg er en spesialsement for anleggskonstruksjoner. Sementen er tilpasset norske forhold for bruk i bestandighetsklasse M45 og MF45 eller strengere, og i konstruksjoner med krav til høy sluttfasthet.

Egenskaper:

  • Lavt alkaliinnhold
  • Kan benyttes i kombinasjon med alkalireaktivt tilslag
  • Relativt høy tidligfasthet
  • Høy sluttfasthet
  • Moderat varmeutvikling
  • Meget god støpelighet
  • Veldokumenterte bestandighetsegenskaper