Sertifiseringer

Norcem har en rekke sertifikater, både for virksomhet, miljø, produkter m.m.

Sertifikater gjeldende for Norcem AS

NorskEnglish
NS-EN ISO 9001
NS-EN ISO 14001

Produktspesifikke samsvarserklæringer og sertifikater

NorskEngelsk
Anleggsement
Anlegg FA
Standard (Brevik)
Standard FA (Brevik)
Standard FA (Kjøpsvik)

EPD (Envirionmental Product Declarations) - Miljødeklarasjoner 

Norsk Engelsk

CEM I, Brevik
Anlegg, Industri og Standard

CEM I, Kjøpsvik
Industri og Standard
CEM II, Brevik
Anlegg FA, Standard FA+
CEM II, Kjøpsvik
Standard FA+
Lavkarbonsement