Multicem benyttes i hovedsak for å redusere setninger og forbedre stabiliteten av grunn.

Multicem er et bindemiddel som består av sement og CKD (Cement Kiln Dust), og består i hovedsak av sement, brent kalk og andre kalsinerte mineraler. Multicem har tilsvarende egenskaper som Kalksement KC, og er derfor velegnet til bruk for stabilisering av leire og andre ustabile jordmasser. I Norge har produktet vært benyttet siden 2004 for dette formålet, og med gode resultater.

Hovedfordelen ved å benytte Multicem fremfor Kalksement KC er at produktet har et lavere CO2-utslipp per tonn, samtidig som det benyttes mindre ikke-fornybare materialer enn ved bruk av kalk/sement. Dette gir Multicem en svært god miljøprofil.

Multicem leveres ferdigblandet fra terminal, og kan leveres med 25, 50 og 75% andel CKD, som benevnes med en brøk etter produktnavnet der nevneren i brøken angir mengden sement. Den mest benyttede blandingen er Multicem 50/50 og består da av 50% CKD og 50% sement. Andelen CKD som benyttes varierer, og vil være avhengig av flere faktorer.