Multicem

Multicem benyttes i hovedsak for å redusere setninger og forbedre stabiliteten av grunn.

Multicem er et bindemiddel som består av sement og CKD (Cement Kiln Dust), og består i hovedsak av sement, brent kalk og andre kalsinerte mineraler. Multicem har tilsvarende egenskaper som Kalksement KC, og er derfor velegnet til bruk for stabilisering av leire og andre ustabile jordmasser. I Norge har produktet vært benyttet siden 2004 for dette formålet med gode resultater.

Hovedfordelen med å benytte Multicem fremfor Kalksement KC er at produktet har et lavere CO2-utslipp per tonn, samtidig som det benyttes mindre ikke-fornybare materialer enn ved bruk av Kalk/sement. Dette gir Multicem en svært god miljøprofil.

Multicem leveres ferdigblandet fra terminal og kan leveres med 25, 50 og 75 % andel CKD, som benevnes med en brøk etter produktnavnet der nevneren i brøken angir mengden sement. Den mest benyttede blandingen er Multicem 50/50 og består da av 50 % CKD og 50 % sement. Andelen CKD som benyttes varierer, og vil være avhengig av flere faktorer.

Stabilisering av grunn. Ustabil grunn kan stabilisering med sement. Bildet viser stabiliseringsarbeid under bygging av ny E18 sør for Tønsberg. Ved hjelp av roterende visper, blir sement blandet inn i den leiregrunnen og herder. Dette skaper en stabil grunn for den nye vegbanen.
Ustabil grunn kan stabilisering med spesialsement. Bildet viser stabiliseringsarbeid under bygging av ny E18 sør for Tønsberg. Ved hjelp av roterende visper, blir sement blandet inn i den leiregrunnen og herder. Dette skaper en stabil grunn for den nye vegbanen.

Kirsten Syvertsen

Salgssjef Spesialprodukter
Tlf: 
22 87 85 37
Mob: 
+47 959 77 426
Norcem AS
Lilleakerveien 2A
Pb 143 Lilleaker
0283 Oslo
Norge

Nedlastning

Ytterligere dokumentasjon

Relaterte produkter