Uforutsigbare tider skaper usikkerhet 

Hei alle sement-venner,  

Etter en lang sommer, har vi nå beveget oss godt inn i høsten. De fleste merker at dagslyset forsvinner tidligere, og at høstmørket slår inn. Dessverre ser vi at det er mørke skyer globalt, også.   

Vi kommer ikke utenom krigen i Ukraina. Bildene og videoene vi ser påvirker oss alle, og vi føler dyp sympati med den ukrainske befolkningen. Krigens påvirkning på verden er tydelig:  Vi i Norcem merker godt til implikasjonene og den spente situasjonen.  For oss gir det utslag i økte energipriser, råvarepriser, og dertil økte logistikk- og transportkostnader.  Kvoteprisene for CO2 svinger seg opp på stadig høyere nivåer. Det er med andre ord en ny hverdag der usikkerhet er den nye normalen.  Det er ekstremt vanskelig å spå om fremtiden.

Samtidig som usikkerheten globalt påvirker oss, så fokuserer vi på interne arbeidsoppgaver. I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om en rekke av prosjektene Norcem holder på med.   

HETT22 kommer snart i ny utgave, og det er vi riktig stolte av.  Vår FoU-avdeling har gjort en grundig og god jobb med moderniseringen, og vi ser at programvaren blir veldig ofte brukt av våre kunder.  I den nye versjonen vil bla konstruksjonstyper i 2D inngå, samt en simuleringsmulighet koblet opp mot YR.no.  

Norcem FoU har også oppdatert vår Norcem Standardsement FA, og i dette nyhetsbrevet har vi skrevet en artikkel om farge og fargeforskjeller på sement og flygeaske. Justeringen av Standardsement FA innebærer at Miljøvaredeklarasjonen er forbedret, ved at CO2-utslippet er redusert. Den nye sementen implementeres i markedet i disse dager. 

Dere kan også lese om de nye sementterminalene i Verdal og på Slemmestad.  Verdal ble nylig åpnet, og i Slemmestad pågår arbeidet med å drifte i gang den nye terminalen for fullt. 

Vi kommer heller ikke utenom karbonfangstprosjektet i Brevik. Etter snart to år har vi nå gått fra en fase der det meste handlet om å dekonstruere og forberede, til en fase nå hvor vi konstruerer og installerer.   

Parallelt med at det er en usikker og uforutsigbar tid på verdensmarkedet, gjør vi altså det vi kan på hjemmebane for å utvikle oss videre. 

Ha en riktig god høst alle sammen.  

Mvh 

John Sunde 

Adm.Direktør Norcem 

John Sunde

Administrende direktør

Norcem AS Ormen Langes vei 14
7041 Trondheim
Norge