Norcem Kvalitetsdata

Norcem publiserer månedlig rapporter om våre hovedsementers egenskaper. 

Norcems kvalitetsinformasjonssystem dekker konstruksjonssementene Norcem Anleggsement FA, Norcem Standardsement FA, Norcem Industrisement og Norcem Anleggsement.

Norcems hovedsementer er CE- og NS-sertifisert. Dette garanterer for at sementene tilfredsstiller sementstandardenes NS-EN 197 og / eller NS3086 krav til produktegenskaper. Norcems sementer er i tillegg tilpasset nasjonale særtrekk innenfor betongområdet. For at markedet skal kunne utnytte dette på en optimal måte, har Norcem lagt opp til en rapportering av produktegenskapene. Formålet er å gi brukerne av sement oversikt over hvordan produktegenskapene varierer innenfor de gitte selvpålagte grenseverdiene.

Systemet er bygd opp av to hovedelementer:

Kvalitetsinformasjonssystemet administreres av Norcem FoU, og kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Dr. Knut Ose Kjellsen

FoU-sjef

Norcem AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge