HETT'97

Hett97 er et planleggingsverktøy som muliggjør simulering av temperatur og fasthetsutvikling i en konstruksjon. Dette er av stor betydning når man planlegger sine støpearbeider.

I lange perioder av året vil temperaturen i store deler av landet være lavere enn 5 grader. Med et slikt klima er det nødvendig at man behersker betongarbeider ved så vel flere minusgrader som ved snø og isforhold. På den andre siden vil bygging av massive konstruksjoner kunne føre til kostbare løsninger for å hindre for høye temperaturer og temperaturgradienter.

Programmet tar hensyn til betongsammensetningens varme- og fasthetsutvikling, og betingelser på byggeplassen som konstruksjonstype, dimensjoner, forskalingstyper, lufttemperatur og vindforhold. Når de nødvendige opplysningene er lagt inn kan Hett97 hjelpe med å besvare en rekke spørsmål:

  • Når kan forskalingen rives?
  • Hva må eventuelt gjøres for å rive etter fremdriftsplanen?
  • Bør vi bruke en annen sementtype?
  • Bør vi bruke mer sement?
  • Bør betongtemperaturen økes?
  • Bør vi bruke en annen type forskaling?
  • Er det fare for at betongen fryser?
  • Bør betongen tildekkes?
  • Hvor lenge bør den i så fall være tildekket?
  • Vil det ved formriving være fare for opprissing?

Programmet er også et fint pedagogisk verktøy til bruk i undervisning i herdeteknologi.

Betongdatabasen i Hett97 ble oppdatert i januar 2017, med en ny betongsammensetning iht. Statens vegvesens håndbok R762, Prosesskode 2 (2015);  SV-Lavvarme med Anlegg FA sement og totalt flygeaskeinnhold på 40%.  Når «Betongdata» legges inn i programmet er det den totale bindemiddelmengden (sement+silika+flygeaske) som skal leges inn cellen for «sement + silika innhold». I tillegg har den oppdaterte versjonen en forbedret egenskapsutviklingen for Anlegg FA betongene, basert på nyere laboratorieforsøk og tilbakemeldinger fra brukere. For slanke konstruksjoner vil endringen knapt være merkbar, mens for massive konstruksjoner med nær adiabatisk temperaturutvikling vil temperaturstigningen bli noe høyere.

Passord
Passord for å åpne programmet er fra 1 mars 2018  og i ett år fremover : 8741

Klikk på linkene under for å starte installasjon av programmet. 

Herdeteknologiprogrammet Hett'97 (ZIP, 1.12 MB)

Veiledning for installasjon og bruk av Hett'97 (PDF, 165.45 KB)

Kontaktperson for spørsmål vedrørende Hett97 er  teknisk sjef Tom Fredvik

Dr. Tom Fredvik

Teknisk sjef
Tlf: 
+47 901 71 926