Bryting av kalkstein er hovedårsaken til de store CO2-utslippene fra sementproduksjonen

Signerte Grønnvaskingsplakaten

Norcem signerte denne uken Grønnvaskingsplakaten. Plakaten setter søkelyset på betydningen av etterrettelighet i arbeidet med klima og miljø.  

Hvis man for eksempel reklamerer for at noe er «bærekraftig» eller «grønt» eller har «lave utslipp» må man altså fortelle hvorfor og i forhold til hva.
Plakaten er ment å være en rettesnor og veileder for selskaper som ønsker å bidra til at det grønne skiftet gjennomføres på en god måte, og skjer raskere.

Stort ansvar

Per Brevik, som jobber med bærekraft i HeidelbergCement Northern Europe, mener det hviler et stort ansvar på selskaper som Norcem som har et høyt CO2-utslipp.
-Sementproduksjon baserer seg på spalting av kalksteinen, og det er denne delen av tilvirkningsprosessene som bidrar til den største delen av CO2-utslippene. Vi er veldig bevisste på å ikke legge skjul på det, eller på noen annen måte snike oss unna. I Norcem og i HeidelbergCement skal vi være åpne og ærlige om hva vi har av utslipp, og vi skal gjøre alt vi kan for å redusere det.

Pådriver 
-Vi er og skal fortsett å være en pådriver for miljø i bransjen vår. Derfor er denne plakaten så bra. Den fungerer som en rettesnor, sier Per Brevik som håper flere selskaper bruker grønnvaskingsplakaten som en daglig påminnelse i egen organisasjon. 

 

Tor Halvorsrud

Kommunikasjonssjef

Heidelberg Materials Norway AS Lilleakerveien 2A
0283 Oslo
Norge