Brevik CCS er godt i gang

Brevik CCS er kommet godt i gang etter oppstarten i januar, og initieringsfasen er nå avsluttet. 

I løpet av denne fasen er prosjektorganisasjonen mobilisert, og alle administrative dokumenter opprettet og/eller oppdatert. De administrative systemene er etablert og operative for alle prosjektpartnere og kontraktører.

Kontrakter signert 
Gjennom den 14 måneder lange interimperioden (perioden mellom forprosjekt, den politiske behandlingen og oppstart) ble de viktigste og største kontraktene for prosjektet utarbeidet og forhandlet ferdig, og de er nå signert. Dette gjelder først og fremst kontrakten med Aker Carbon Capture som er den desidert største enkelt-kontraktøren i prosjektet som leverandør av hele prosessanlegget, tankanlegg for flytende CO2 og utlastingsanlegg til skip. Også kontrakten med danske FL Smidth, som har ansvaret for de nødvendige tiltakene for integrasjonen mellom sementfabrikken og fangstanlegget, er signert.

Bygging i gang
De forberedende byggearbeidene startet allerede etter sommeren 2020 med kontraktør Helge Klyve. Disse ble startet tidlig, først og fremst for å få etablert et stort nytt elektrorom som måtte være på plass for omkobling i vinterens hovedrevisjon. Dette arbeidet er nå avsluttet. Omkoblingen var en meget omfattende jobb som ble utført under elektroavdelingens ledelse i løpet av revisjonen. Anlegget ble tatt i bruk 8. mai.

Rivearbeidene pågår for fullt. Rive-entreprenør er R3. Rivningen i syklontårnet til Ovn 5 er avsluttet, og også Premohallen er ferdig revet. Videre er flere andre mindre rivearbeider gjennomført; blant annet de siste restene av Ovn 4 og Ovn 5 på østsiden inntil kontrollrommet. Nå starter den kompliserte rivingen av Ovn 4 mot vest, som er en høy betongbygning full av prosessutstyr der tilkomst med store rivemaskiner er svært begrenset.

Det er stor aktivitet, og mye å «holde styr på», men framdriften er i henhold til planen.

HMS går foran
Det er for tiden mange firmaer og i alt ca 70 operatører i arbeid på fabrikkområdet engasjert i bygnings- og rivearbeider. Dette krever et kontinuerlig fokus på HMS for å ivareta hver enkelts sikkerhet. Dette går foran alt annet, og krever et omfattende apparat. Ett av prosjektets overordnede mål er å gjennomføre uten alvorlige hendelser og skader. I tillegg har vi et omfattende apparat for å minimere risikoen for Corona-smitte. Så langt har vi ikke hatt noen skader eller alvorlige tilløp, og heller ingen Covid-19 tilfeller.

Brevik CCS Mai 2021.

Brevik CCS Mai 2021.

Brevik CCS mai 2021.

Brevik CCS mai 2021.