Norcem FoU

Norcem FoU har ansvar for å utvikle Norcems sementprodukter. Et hovedmål er å utvikle miljøvennlige produkter av høy kvalitet som er godt tilpasset norske og nordiske forhold. Norcem FoU er også i stor grad involvert i FoU-prosjekter og bransjeprosjekter med siktemål å utvikle norsk betongteknologi og styrke betongfaget i Norge.

Prosjektene drives enten på egenhånd eller i nært samarbeid med kundene (betongprodusenter, entreprenører, byggherrer), andre materialleverandører (tilsetningsstoff, tilslag), sementfabrikkene, forskningsinstitutter, universitet/høyskoler, konsulenter og offentlige myndigheter i inn- og utland.

Norcem FoU er videre ansvarlig for utførelse av teknisk service overfor Norcems kunder. Se også kvalitetsdata

Standardisering og bransjesamarbeid

Avdelingen ivaretar noe av Norcems og betongbransjens interesser innefor standardisering og bransjesamarbeid. Eksempler på pågående aktiviteter nasjonalt og internasjonalt:

  • Deltagelse i diverse publikasjonsarbeid i regi av Norsk Betongforening.

  • Deltakelse i Miljøkomiteen og Fagkomiteen, Norsk Betongforening
  • CEN/TC51/WG12/TG5 (Performance Related Test Methods)

Besøksadresse: Norcem A.S FoU, Setrevegen 2, 3950 Brevik

Postadresse: Norcem A.S FoU, P.b. 38, N-3991 Brevik

Dr. Knut Ose Kjellsen

FoU-sjef
Tlf: 
+47 35 57 23 57
Mob: 
+47 975 69 502

Dr. Tom Fredvik

Teknisk sjef
Tlf: 
+47 901 71 926

Sigrun Kjær Bremseth

Senioringeniør
Tlf: 
+47 - 35 57 23 22

Petter Thyholdt

Senioringeniør
Tlf: 
+47 915 59 100

Tor Magnus Zachariassen

Prosjekttekniker
Tlf: 
+47 35572394
Mob: 
+47 47288898