Flygeaske er nå tilgjengelig fra bulkbilstasjonen i Kjøpsvik

Det siste året har det i Nord-Norge vært en økende etterspørsel etter betong som tilfredsstiller klimagasskravene til Lavkarbon A iht. Norsk Betongforening publikasjon nr. 37 «Lavkarbonbetong». For å produsere Lavkarbon A i alle bestandighetsklasser er det en forutsetning for betongprodusent at det er tilgjengelig flygeaske for tilsetning i betongen, i tillegg til flygeasken som er i sementen.

Norcem har derfor over noe tid jobbet for å få på plass lastemuligheter av flygeaske til bulkbil i Kjøpsvik, og fra 9/3-21 kom dette på plass. Flygeasken er «Type A Utvidet», med utvidede bruksbetingelser iht. akseptbrev fra Kontrollrådet.

Båttransporten til Kjøpsvik for EPD-generatoren er med «Ship, Freighter», og avstand 5286 km. Mer informasjon om flygeaske og tilgang til akseptbrev fra Kontrollrådet er tilgjengelig her.

Kontaktinformasjon for ytterligere informasjon:

Regionsjef Midt- og Nord-Norge:       

Tone Anita Østnor, tlf: +47 975 63 559, tone.ostnor@norcem.no

Teknisk sjef FoU                                              

Tom I. Fredvik, tlf: +47 901 71 926, tom.fredvik@norcem.no


 

Tone Anita Østnor

Regionsjef Midt- og Nord Norge

Norcem AS Ormen Langes vei 14
7041 Trondheim
Norge

Dr. Tom Fredvik

Teknisk sjef

Norcem AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge