11. april 2018

Norcem starter innovasjonsprosjekt om elektrifisering av sementproduksjonen

Norcem starter i vår, i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge og SINTEF Industri, innovasjonsprosjektet ELSE (elektrifisering av sementproduksjonen).  Prosjektet skal undersøke muligheten og forutsetningene for delvis å elektrifisere prosessen.

Betong er verdens mest brukte byggemateriale, og bygging av infrastruktur og boliger er utenkelig uten bruk av betong. Sement er hovedingrediensen i betong, og kalkstein er råmaterialet. Men produksjonsprosessen for sement innebærer både CO2-utslipp fra selve prosessen og ytterligere CO2-utslipp fra all energien som er nødvendig.

Sementindustrien er blant de største utslippskildene av CO2i verden, og står for 5-6 % av de globale utslippene. Norcems sementfabrikk i Brevik er en av de største enkeltkildene i fastlands-Norge. Nye, mer effektive metoder for å redusere utslippene er derfor svært viktig.

Drastisk utslippsreduksjon

I Norge er stort sett all elektrisk kraft produsert av utslippsfri vannkraft. Vi ser for oss at vi en gang i framtiden kan bruke elektrisk kraft i sementproduksjonen i stedet for kull og alternativt brensel. Kombinert med karbonfangst vil de samlede CO2-utslippene kunne reduseres drastisk.

Innovasjon

-Realisering av ELSE i full skala ligger langt fram i tid. Hvis vi lykkes, vil dette komme i tillegg til (men ikke i stedet for) resultatene fra det meget omtalte CO2-fangstprosjektet som avventer Stortingets beslutning om videreføring, sier prosjekteier Tor Gautestad i Norcem Brevik.

- Vi skal finne ut om elektrifisering av sementproduksjonen i det hele tatt er teknisk og økonomisk mulig, hvilket potensiale som ligger i bruk av CO2-nøytral energi i kombinasjonen av CO2-fangst, og om målene våre er realistiske, sier Gautestad.

Samarbeidsprosjekt

ELSE er foreløpig et ettårig samarbeidsprosjekt mellom Norcem, SINTEF Industri og Høgskolen i Sørøst-Norge, og finansieres med midler fra Gassnovas CLIMIT-program og Norcem.

Tor Gautestad

Senior Manager Project and Process
Mob: 
977 62 925
Norcem AS
Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge

Per Brevik

Direktør for alternativt brensel og bærekraft
Tlf: 
+47 22 87 85 00
Mob: 
+47 909 70 017
HeidelbergCement Norway AS
Lilleakerveien 2A
0283 Oslo
Norge

Nedlastinger