Norcem tildelt midler til videre karbonfangststudier

Gassnova har tildelt Norcem kontrakt på støtte til videre konseptstudie av karbonfangstanlegg i Brevik

- Norcem har en visjon om at betongproduktene våre skal være CO2-nøytrale i 2030. Karbonfangst er svært viktig hvis vi skal ha muligheten til å nå dette. Det er viktig for oss som bransje også, at vi tar dette på alvor. Vi har en mulighet til å gå foran på fabrikken i Brevik. Tildelingen nå tar vårt prosjekt ett skritt videre mot realisering av et fullskala fangstanlegg, sier Per Brevik i HeidelbergCement / Norcem.

Norcems karbonfangstprosjekt startet opp med et pilotprosjekt i 2013 med etablering av et testanlegg hvor ulike fangst-teknologier ble testet. Basert å erfaringene i pilotprosjektet ble teknologien til Aker Solutions vurdert som best egnet for å etablere et fullskala fangstanlegg. 

Konseptstudien som nå skal gjennomføres skal være ferdig til 15. september i år. Kontrakten med Gassnova inneholder også en opsjon på et forprosjekt som vil ha som mål å redusere usikkerhet i kostnadsestimater ytterligere. Beslutning om å gå videre til dette forprosjektet vil bli tatt når konseptstudien er levert.

Se også

 
Norcem Brevik. Himmel & piper.

Per Brevik

Direktør for alternativt brensel og bærekraft

HeidelbergCement Norway AS Lilleakerveien 2A
0283 Oslo
Norge