Aktuelt

I Statsbudsjettet for 2018 foreslo Regjeringen å bevilge 20 millioner kroner til videre studier av fullskala demonstrasjons­anlegg for CO2-håndtering i Norge. Konseptstudiene skal blant annet optimalisere de tekniske løsningene, redusere risiko og gi sikrere kostnadsestimater. Målet for arbeidet er å ha utarbeidet et grunnlag for investeringsbeslutning høsten 2018.

Norcem valgte da å sette sitt CO2-fangstprosjekt på pause inntil videre politiske beslutninger foreligger.

15 mai 2018 har Regjeringen varslet at prosjektets videre skjebne legges i forbindelse med fremleggingen av revidert nasjonalbudsjett.

Aktuelle innspill i CO2-fangstdebatten

26.04.2018: SINTEF: Industrielle muligheter og arbeidsplasser ved storskala CO2-håndtering i Norge

25.04.2018: Regjeringen.no: Starter gruppearbeidet "Prosess 21" for å begrense utslipp fra industrien

14.03.2018  Enerwe: Norge gir bort konkurransefortrinn

02.03.2018  Regjeringen.no :  Rapport om fullskalaprosjekt for CO₂-håndtering

02.03.2018 Energi & klima blogg : Hele regningen kan ikke sendes til staten 

01.03.2018  NRK: Fortsett satsingen på karbonfangst 

Statsbudsjettet: CO2-håndtering

Zero.no: Karbonfangst og -lagring - avgjørende klimaløsning

13.10.2017 E24: Store konsekvenser hvis forslaget blir stående