Dokumentasjon vedrørende testdeponeringen

Norcem og NOAH har søkt Klima- og forurensingsdirektoratet om tillatelse til gjennomføring av forsøk med avfallsgips. Dette ble godkjent 27.6.2013.

Under finner du relevante dokumenter i forbindelse med søknaden og godkjenningen.


Vedlegg D - ROS-analyse (PDF, 1010.64 KB)
Vedlegg H - HMS-datablad (PDF, 83.91 KB)


Andre dokumenter