Norcem Standardsement

Norcem Standard er tilpasset norske forhold og kan benyttes til betong i alle eksponerings-, bestandighets- og fasthetsklasser. Standardsementen har en fasthetsprofil som er tilpasset minimum sementbehov for konstruksjoner i bestandighetsklasse M60.

Egenskaper:

  • Høy tidligfasthet
  • Moderat sluttfasthet
  • Moderat varmeutvikling
  • God støpelighet
  • Veldokumenterte bestandighetsegenskaper