Operatør i Bergavdelingen

Norcem Kjøpsvik er lokalisert i tettstedet Kjøpsvik som er kommunesenteret i Tysfjord kommune, og ligger ca 10 mil sør for Narvik. Sementfabrikken er kommunens største virksomhet med ca 115 ansatte. Vi ønsker mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder.

Norcem AS Kjøpsvik produserer klinker og sement. All kalkstein til produksjonen brytes i eget dagbrudd, den årlige bergfangsten er på 1 million tonn. Boringen utføres med en Sandvik dx800 borerigg, lasting med Volvo L350 hjullaster, massetransporten utføres med Caterpillar 775g dump trucker. Knusing av stein gjøres i to knusetrinn med sikt i et automatisert anlegg for bygging av kvalitetskontrollerte dunger i homogeniseringslageret. Vegvedlikehold utføres med Caterpillar 140G vegskrape og hjelpemaskin for snøbrøyting og annet vegvedlikehold er Caterpillar 938k hjullaster.

Kompetansen vi ønsker og har behov for i bergavdelingen er:
  • Fagbrev fjell- og bergverksfaget
  • Bersprengersertifikat
  • Maskinførerbevis
  • Førerkort

For å lykkes godt i denne jobben er det viktig at du er kvalitetsbevisst og produktiv, du må kunne inngå i en skiftgruppe og bidra til et positivt arbeidsmiljø og ha gode holdninger til HMS-arbeid.

Søknad sendes pr e-post til kjopsvik@norcem.no eller Norcem AS,  Behrens vei 15, 8590 Kjøpsvik.Søknadsfrist 25. september 2017.

Kjøpsvik Steinbrudd. Steinbruddet i Kjøpsvik. Herfra tas kalkstein til sementproduksjonen.
Steinbruddet i Kjøpsvik. Herfra tas kalkstein til sementproduksjonen.

Stillingsbeskrivelse

Utdanningsnivå: 
Fagutdannet
Arbeidssted: 
Norcem Kjøpsvik
Kontrakt: 
Heltid

Lisbeth Storhaug

Gruvesjef
Tlf: 
75 78 51 30
Norcem AS
Behrens vei 15
8590 Kjøpsvik
Norge

Terje Kvalvik

Arbeidsleder
Tlf: 
75 78 51 33

Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte arbeidsleder Terje Kvalvik (tlf. 75 78 51 33) eller gruvesjef Lisbeth Storhaug  (tlf. 75 78 51 30).