31. oktober 2017

Ny betonggulv-veiledning fra Norcem

 Norcem FoU har utarbeidet en ny veiledning for flytende betonggulv, som erstatter de to veiledningene fra 2004.

Veiledningen gir en kortfattet beskrivelse av krav, anbefalinger og praktiske råd for produksjon av betong, og utførelse av flytende gulv der det stilles krav til begrensede rissvidder i henhold til gulvklassene i Norsk Betongforening Publikasjon nr. 15:2017 (NB 15).NB 15 setter krav til maksimalt totalt svinn for betong i Gulvklasse I, II og III og krav til selvuttørkende betong der det er ønske om å legge belegg bare noen få dager etter  utstøping. Publikasjonen angir pre-aksepterte bindemiddelløsningene som tilfredsstiller kravene til totalt svinn, mens det ikke er gitt pre-aksepterte løsninger for selvuttørking.  Norcem med samarbeidspartnere har dokumentert betongsammensetninger både for svinn og selvuttørking i henhold til prosedyrene i NB 15, og disse blir presentert i den nye veiledningen.

Veiledningen kan lastes ned her

Dr. Tom Fredvik

Teknisk sjef
Tlf: 
+47 901 71 926

Nedlastinger