9. januar 2018

Per Ole Morken har tatt over i Norcem Brevik

Per Ole Morken tiltrådte ved årets begynnelse som fabrikksjef ved Norcem Brevik.

Per Ole Morken. Per Ole Morken, fabrikksjef i Norcem Brevik
Per Ole Morken, fabrikksjef i Norcem Brevik

Den nye fabrikksjefen er utdannet gruveingeniør og kommer fra Oppdal. Siden 2007 har han vært fabrikksjef på Cementa Slite, som er Norcems søsterfabrikk på Gotland i Sverige. Før det var han fabrikksjef i Norcem Kjøpsvik, i Nordland.

– Jeg er imponert over kompetansenivået og den store bredden innen alle fagområder på fabrikken i Brevik, og jeg gleder meg til å være med og bygge videre på alle de flinke folkene, sier den nye fabrikksjefen.

Sementfabrikken i Brevik leverer alene nesten halvparten av all sement til det norske markedet og har dermed en betydelig rolle med å holde hjulene i gang i det norske bygge- og anleggsmarkedet.

– Fabrikken er blant de beste på bruk av alternativt brensel i produksjonen, og hvis vi får på plass et karbonfangstanlegg her vil vi ha en fremtidsrettet sementproduksjon med et unikt miljøavtrykk. Det motiverer meg veldig, understreker Per Ole Morken.

– Jeg ser også fram til å bli bedre kjent med våre naboer, og vet at deponisaken har vært heftig debattert her i Brevik. Nå som Norcem ikke lenger er tiltakshaver til planprogrammet, vil vi være en av mange høringsinstanser. Våre innspill til planprogrammet vil bli oversendt innen høringsfristen i slutten av måneden. 

Nedlastinger