Miljø og bærekraft

Sement er bindemiddelet i betong - verdens mest brukte byggemateriale. Fordelene med betong er mange: Sterkt, lang holdbarhet, lavt vedlikeholdsbehov, det råtner ikke og brenner ikke. I et miljø- og bærekraftsperspektiv er dette viktige egenskaper. I tillegg kan betong utnyttes som varmemagasinerende del av bygg, noe som kan redusere energibehov for kjøling og oppvarming. 

Produksjon av sement medfører andre utfordringer: Utslipp av CO2, utslipp av andre stoffer, støy og støv er noen. Gjennom mange år har disse utfordringene blitt møtt med kontinuerlige forbedringer, innovative løsninger og ikke minst store investeringer. En moderne sementfabrikk er noe ganske annet enn hva det var for noen tiår tilbake.

Vårt bærekraftsarbeid er omfattende, og vi vil gjerne fortelle deg mest mulig.

Ivar Aasen-tunet i Ørsta er et nasjonalt dokumentasjons- og opplevingssenter for nynorsk skriftkultur. Nybygget, som ble åpnet i juni 2000, er tegnet av arkitekten Sverre Fehn
Bruk av betong bidrar til bærekraftige bygg med redusert klimaavtrykk og lang levetid

Det er vanskelig å tenke seg en verden uten betong. Ikke bare er det svært fleksibelt, holdbart og sterkt, men det kan også produseres i store kvanta i nærheten av byggeplassen til en rimelig pris – det spiller også en viktig rolle i utviklingen av det moderne samfunn og dets infrastruktur.

Les mer

Alternativt brensel. Hot mix - alternativt brensel laget av prosessert farlig avfall blandet med flis.
Alternativt brensel reduserer bruk av kull og løser et avfallsproblem

Norcems sementfabrikker henter nå mesteparten av sitt energiforbruk fra alternative brensler. Dette betyr at energi fra avfall blir gjenvunnet til å lage sement. Norcems løsninger er basert på en allsidig brenselsmiks, hoveddelen av det alternative brenselet kommer fra husholdningsavfall som papir, tekstiler, plast og tre.

Les mer

Pulsatilla Patens.
Fremme av biologisk mangfold ved bruddene våre

Brudd er meget synlige i terrenget og er et tydelig inngrep i landskapet og naturen – både positivt og negativt – ved at det endrer forholdene for dyre- og planteriket. Undersøkelser viser at god drift av brudd faktisk øker det biologiske mangfoldet, fordi landskapet åpnes opp og tilbyr både planter og dyr nye muligheter i forbindelse med territorier og mindre konkurranse.

Les mer

Norcem har som visjon at våre betongprodukter skal ha null netto utslipp av karbondioksid beregnet for sin levetid i 2030. Dette er en ambisiøs visjon, men vi tror det er mulig! Se vår film hvor vi forklarer hvordan vi kan klare dette.