28. juni 2017

Norcem får støtte til landstrøm

Enova tildeler Norcem støtte til å etablere landstrøm i Brevik og Slemmestad. I alt 20 prosjekter fikk tildelt midler ved Enovas siste tildeling. For å få støtten må Norcem få på plass landstrømanleggene innen 1. desember 2018.

Båtene ligger mange timer i havn under lasting og lossing av sement og råvarer, og med landstrøm kan kjøring av motorer unngås. Dette betyr mindre støy for naboer, og reduserte utslipp fra motorer. Det vil også være behov for tilpasninger på fartøyer for å benytte landstrømanlegg, og Norcem vurderer nå aktuelle løsninger. Også 

Bruk av landstrøm i sementtransporten er nok et steg mot reduserte utslipp fra Norcems sementprodukter, og et ledd i selskapets langsiktige bærekraftsmål om betongprodukter uten karbonutslipp sett over et livsløp.  


Link til Enovas pressemelding

Vetle Houg

Kommunikasjonssjef
Mob: 
+47 481 55 478
HeidelbergCement Norway AS
Lilleakerveien 2B
0283 Oslo
Norge