Karbonfangst - et viktig steg mot vår nullvisjon

Norcem har en visjon om null utslipp av CO2 fra betongprodukter, sett over et livsløpsperspektiv, i 2030. For å oppnå visjonen må vi også klare å fange CO2 fra sementproduksjonen. 

  • I 2013 startet et testforsøk hvor ulike teknologier ble prøvd på fabrikken. Dette prosjektet pågår fram til 2017. 
  • På bakgrunn av testene ble det utarbeidet en mulighetsstudie for bruk av Aker Solutions aminteknologi. Rapport om dette ble lagt frem i mai 2015. Les mer her.
  • Olje- og energidepartementet la i juli 2016 frem sin mulighetsstudie for fullskala CO2-håndtering i Norge. Norcems prosjekt er et av tre fangst-prosjekter som er inkludert i studien. Les mer her
  • I Statsbudsjettet for 2017 blir det bevilget midler til videre utarbeidelse av fullskala CO2-fangstprosjekter. 
  • Norcem Brevik søker og blir tildelt kontrakt for gjennomføring av konseptstudie. 
     
Se vår film om hvordan vil vil gjøre våre betongprodukter karbonnøytrale sett i livsløpsperspektiv

Nyheter

Dato

Emne
19. apr 2017Norcem blir tildelt kontrakt på konseptstudie
16. feb 2017Norcem leverer søknad om ny studie
30. sep 2016Norcem klare for neste steg mot CO2-fangst
29. okt 2015Norcem lager mulighetsstudie om CO2-fangstanlegg
22. mai 2015CCS-seminar i Langesund
11. apr 2014Andre teknologi på plass
17. jan 2015Første teknologi på plass
 

Testforsøket 2013-2017

Ved fabrikken i Brevik har Norcem og HeidelbergCement Northern Europe i samarbeid med ECRA (European Cement Research Academy)   igangsatt et prosjekt for uttesting av ulike fangstteknologier av CO2. Prosjektet er støttet av Gassnova gjennom Climit-programmet og har et totalt budsjett på 93 millioner kroner. Prosjektet løper fra 2013 til 2017.

Prosjektet tester ut tre teknologier på fabrikken, i tillegg omfatter prosjektet også en fjerde teknologi som testes ved Universitetet i Stuttgart. 

TeknologiLeverandør
AminteknologiAker Solution
AminteknologiRTI 
MembranteknologiNTNU, DNV GL, Yodfat Engineers
Kalsium-syklusAlstom Power

CCS-seminar

Det ble i mai 2015 gjennomført et CCS-seminar i Langesund. Her ble resultatene så langt presentert. 

Les pressemelding fra seminaret

Alle presentasjonene finner du her

Per Brevik

Direktør for alternativt brensel og bærekraft
Tlf: 
+47 22 87 85 00
Mob: 
+47 909 70 017
HeidelbergCement Norway AS
Lilleakerveien 2A
0283 Oslo
Norge

Liv Margrethe Bjerge

prosjektleder
Tlf: 
+47 22 87 85 00
Mob: 
+47 416 58 111
HeidelbergCement Norway AS
Lilleakerveien 2A
0283 Oslo
Norge